« Tagasi

Noortevaldkonna parimaid tunnustati Kõpus

Kolmapäeval, 20. novembril tunnustati Kõpu rahvamajas Hiiumaa noortevaldkonna parimaid. Esinesid Palade noored muusikud mullu aasta noorsootöötajaks pärjatud Thilo Fürstenbergi juhendamisel. Õhtut juhtis Siim Otsak – mullu aasta ettevõtlikuks nooreks valitud, tänane noor ettevõtja. Tunnustusi jagati viies kategoorias: 

Aasta sündmus noorsootöös: Hiiumaa töömalev 

Kahel aastal järjest on toimunud Hiiumaa töömalev, mis annab noortele väärt kogemuse tööpõllul, aga ka teadmisi tööõiguse jms osas. Lisaks sotsiaalsed oskused ja rõõm ühisest olemisest. 

Noortemaleva staap oli Emmaste noortekeskuses. Maleva kaudu pakuti sellest osa saanud noortele täisväärtuslikku programmi, milles nii teooriat kui praktikat. Saadud teadmised on neile kindlasti abiks ka järgmiste aastatel, kui hangitakse töökogemusi mujal. 

Kuigi koostööpartnerite leidmine ei olnud kerge, siis seda enam väärib tunnustust, et saadi kokku nii kvaliteetne programm ja oldi kõigist takistustest üle. 

Aasta toetaja noorsootöös: Kaitseliidu noorteorganisatsioonid 

Kaitseliidu noorteorganisatsioonide eesmärgiks on kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt. 

Organisatsioonide töö on Hiiumaal toimunud juba üle 20 aasta. Panustatakse noorte terveiks Eesti kodanikeks kasvamisele nii vaimselt kui füüsiliselt. 

Kaitseliidu noorteorganisatsioonid korraldasid sel aastal kolm suuremat noortelaagrit ning mitmeid väiksemaid noortele suunatud kokkusaamisi. Neist olulisimad sündmused on kajastatud ka maakonnalehes. Samuti toetavad Kaitseliidu noored Eesti Koolispordi Liitu nende Hiiumaal toimuvate suvemängude korraldamises. 

Aasta noor 2019: Jarmo Liit 

Jarmo on Hiiumaa kogukonna üks tugitaladest, kes hoolib ja armastab erivajadustega lapsi ning noori. Oma kohustusliku sõjaväeteenistuse asendas ta tööga erivajadustega inimestega. Jarmo on armastatud ja hinnatud inimene ka oma eakaaslaste ning erinevas vanuses noorte seas. 

Käesoleval aastal oli Jarmo Liit Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse partneriks, kellega koostöös toimusid rahvusvahelise Erasmus+ projekti raames üle Hiiumaa erinevad kohtumised Hiiumaa erivajadustega inimestega töötavate asutuste ja inimestega. Noorsootöötajate õpirände projekti raames külastas Hiiumaad seitsme riigi erivajadustega noortega töötavad ametnikud Albaaniast, Rumeeniast, Bosnia ja Herzegovinast, Serbiast, Kosovost, Põhja Makedooniast ja Eestist. 

Jarmo sai oma tunnustuse kätte neljapäeva hommikul Kärdlas, kus teda üllatasid tööpostil vallavanem Reili Rand, Pühalepa osavallavanem Liili Eller, kultuuri- ja noortekeskuse juhataja Klaire Leigri. 

Aasta noorsootöötaja 2019: Vivian Tülp 

Vivian on Kõrgessaare noortemaja noorsootöötaja olnud neli aastat ja loonud selle ajaga vaikselt ja stabiilselt Kõrgessaare noortemajja õdusama ja arendavama keskkonna, pidevad ja traditsioonilised üritused ja koostegemised. Algusest peale on ta suurt tähelepanu pööranud noorte harimisele ja silmaringi laiendamisele. Kultuuriringis tutvutakse eri riikide kommete ja tavadega, toimub viktoriin ja valmistatakse rahvusköögi toite. Vivian otsib võimalusi ja kirjutab projekte erinevateks huvitegevusteks. Lauka põhikoolis viib läbi lauamänguringi, pidevalt soetab uusi kaasaegseid ja harivaid lauamänge. Koolivaheaegade nädalatel on igaks päevaks erinevad tegevused. Noortekeskus ei ole koht, kus ainult istuda. Paljud üritused on kujunenud traditsiooniks: noortemaja ümbert lehtede riisumine, halloweeni pidu ja kohvik, sõbrapäevakohvik, toimuvad noorte lemmikud filmiööd, teeme ära talgutel osalemine jne. Toimuvad ühistegevused kogukonna eakatega. Sellel aastal vedas Vivian eest ka Hiiumaa õpilasmalevat. 

Viviani panus on suuresti pidev ja stabiilne tegevus noortega koos ja noorte jaoks. Stabiilne tegutsemine ei ole noortevaldkonnas nii tavapärane. 

Hiiumaa ettevōtlik noor 2019: Simona Rätsep 

Hiiumaa arenduskeskus andis sel aastal teistkordselt välja eriauhinna Hiiumaa ettevōtlik noor. Sel aastal valiti laureaadiks Kärdla põhikooli 4. klassi õpilane Simona Rätsep. 

"Simona väliselt esmapilgul tagasihoidlikus olemuses peitub andekas, nutikas, tähelepanelik ja ettevõtlik tüdruk," seisab arenduskeskuse esildises. "Oma perega koos pereäris toimetades, nende toetusel ja mõningasel suunamisel on ta tegev selle juures oma eraldiseisvate ettevõtmistega, on see siis väike suveniirimüük, heatahtlike šaržide tegemine või klaasikunstiga tegelemine. Ning muud tema väiksemad või suuremad ettevõtmised. Tunnustame noort tema ettevõtlikkuse eest." 

Tiitliga kaasas käib ka 500eurone stipendium, mida arenduskeskus maksab noorte ettevõtlikkusele suunatud rahadest. See on osa piirkondlike algatuste tugiprogrammist PATEE, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Stipendium on toetuseks Simona ettevõtlike unistuste täitumiseks. 

Käimas on noorsootöönädal, mil noortekeskused pakuvad hulgaliselt erinevaid tegevusi. Tavaks on saanud, et sellel nädalal kutsutakse kokku ka noortevaldkonda panustajad – noorsootöötajad, ringijuhid, toetajad ja aktiivsed noored – et üheskoos aasta parimaid tunnustada. 

Noorsootöö nädal toimub 18.–30. novembrini ning keskendub tervise teemale, kandes sloganit „Tervis. Minu heaolu.". Fookuses on vaimne, sotsiaalne ja füüsiline tervis, mille kaudu tutvustatakse noortele suunatud võimalusi, nii noorsootöös kui ka teistes valdkondades. 

Vaata kõiki fotosid sündmuse galeriist!

aasta noorsootöötaja 2019 Vivian Tülp, Hiiumaa ettevōtlik noor 2019 Simona Rätsep, aasta toetaja noorsootöös 2019: Kaitseliidu noorteorganisatsioonide esindaja Julia Gurjeva ja vallavanem Reili Rand.

Hiiumaa aasta noorsootöötaja 2019 Vivian Tülp, Hiiumaa ettevōtlik noor 2019 Simona Rätsep, aasta toetaja noorsootöös 2019: Kaitseliidu noorteorganisatsioonide esindaja Julia Gurjeva ja vallavanem Reili Rand. Foto: Argo Nurs