« Tagasi

Vallavanema aastalõputervitus

Hiiumaa vallavanem Reili Rand kirjutab oma aastalõputervituses, mis tundega annab täna teatepulga üle homsest Hiiumaa vallavanemana alustavale Toomas Rõhule:

Head hiidlased ja Hiiumaa sõbrad! Aastavahetusega annan üle volitused Hiiumaa vallavanemana. Vallavanema amet on olnud minu jaoks suur vastutus ning väljakutse. See ei ole kunagi olnud töö, kus oleksin lugenud tunde või teinud otsuseid kergekäeliselt. Hiiumaa on minu kodu, mistõttu olen pannud sellesse kogu oma südame ja energia.

Minu eesmärgiks oli luua kogu Hiiumaad hõlmav terviklik ja tugev omavalitsus, kus ei lepita vähesega, vaid tehakse pigem samm rohkem. Töötatakse iga päev selle nimel, et nii tänastel kui tulevastel hiidlastel oleks siin hea elada.

Annan teatepulga üle rahuliku südamega, sest selle perioodi suurim väljakutse – üheks vallaks kasvamine – on läbinud edukad 786 päeva. Kasvuraskused on suuresti seljataga ja ühised põhimõtted paika seatud. Nüüd tuleb üheskoos maimukest toetada ja juhendada, aga ka õppida ja areneda. Ka edaspidi tuleb teha tööd selle nimel, et tagada hiidlaste ootus, et ülesaareline omavalitsus ei kaugeneks elanikest, säiliks kohapealne otsustusõigus ja toetatakse piirkondlikku identiteeti. Taoliselt oleme näiteks Eesti haldusreformi eduloost.

Uues vallas seadsime endile ambitsioonikad plaanid. Oleme käima lükanud või kohe-kohe lükkamas mitmeid Hiiumaale olulisi ning kaua oodatud investeeringuid. Näiteks: Kärdla keskväljak, kogu maakonda teenindav spordikeskus, sotsiaalkeskuse ja Tohvri hooldekodu laiendused, kogupere elamuskeskus Tuuletorn, sadamate arendamine ning palju muudki. Edulugusid, mille üle rõõmu ja uhkust tunda, on kõikides piirkondades läbi erinevate kaasava eelarve objektide, millega on juurde saanud mitmeid vaba aja veetmise võimalusi või ka näiteks MTÜde algatuste.

Kuigi tähelepanu on enim ehk pälvinud just eelmainitud n.ö suured investeeringud, on möödunud aega jäänud palju rohkemgi. Oleme üle vaadanud hallatavate asutuste juhtimise korralduse, mis toetaks senisest paremini iga osavalla vajadusi, loonud võimalusi uute teenuste, nt sotsiaalteenuste arendamiseks saarel või ka välja töötanud ja uuest aastast rakenduva keskkonnateadliku jäätmekorralduse süsteemi, et hoida meie kodupaika puhtana nii täna kui järgmistele põlvedele.

Aasta algusest alustasime arenduskeskusega iganädalaselt külastama Hiiumaa ettevõtteid, et paremini tunda ja mõista ettevõtjate vajadusi ning käekäiku. Samuti, et osata neid vajadusi paremini toetada. Kohtumistel väljatoodust on lahendust leidnud juba mõned küsimused. Mitmed ettepanekud on jätkuvalt meeskonna laual koostöös lahenduste leidmiseks. Olen ääretult tänulik teile, head Hiiumaa ettevõtjad, et olete pakkunud võimalusi niivõrd sisukateks ja vajalikeks kohtumisteks.

Hiiumaal ei saa kuidagi üle ega ümber parvlaevaliiklustest ning ma ei unusta kunagi 1. märtsi 2018, kui madal veetase laevaliikluse seiskas, kuid õhtuks sai avatud "uus liin", Virtsu–Heltermaa. See looduse vingerpuss tuletas meelde, kui sõltuvad oleme praamiühendusest ja pani veelgi enam pingutama taoliste olukordade ärahoidmiseks. Samas ei tasu selle õpetliku olukorra kõrval ära unustada, et tänu hiidlaste ühistele pingutustele oleme saanud kaua oodatud tihedamad väljumised talvisel ajal ning meie ootustele paremini vastava püsigraafiku. Loodan, et rõõmustame koostöös, et meie parvlaeva üleveovõimekus on aastate parim.

Tuleb tunnistada, et on olnud hetki, mil kõik ei ole läinud plaanitult või täna tagasi vaadates teeksin teisiti. Enim kriibib hinge see, et suuresti minu kärsitusest kohe kõike ja korraga teha, tuli meeskonnal pidevalt rinda pista ülekoormuse ja suure pingega. Me oleme ette võtnud väga palju ja eks peamine kriitikagi olegi tulnud sellest, et tahame palju ja korraga, kuid see on olnud teadlik valik, sest mitte midagi tehes, ei muutu ega arene ka midagi. Kindlasti ei hinda kõik hiidlased valla käekäiku ühtemoodi. See on arusaadav ja mõistetav. Saan vaid kinnitada, et hoidsin kurssi ja pingutasin purjeid nii hästi kui suutsin.

See on olnud võimalik tänu ühtsele ja usalduslikule meeskonnale, kes oskab hinnata ühiseid pingutusi ning anda oma panuse nendesse. Tänan ja tunnustan kõiki vallavalitsuse, osavallavalitsuste ja hallatavate asutuste 450 töötajat suurepärase koostöö eest!

Aitäh ka teile, head koostööpartnerid, selle aastatepikkuse tulemusliku partnerluse eest Hiiumaa asja ajamisel!

Lõpetuseks aitäh kõigile teile, head hiidlased, et olete uskunud ja usaldanud, mõelnud ja arutlenud kaasa. Soovin jätkuvat koostöötahet ning kokkuhoidmist!

Alustades õige pea uues, samuti vastutusrikkas ametis, olen jätkuvalt Hiiumaa suurim fänn ja jätkan saare arengule ja töövõitudele kaasaelamist, rääkimata mõne tähelepaneku või soovituse andmisest. Järgmiste ühiste tegemisteni!

Reili Rand
Hiiumaa vallavanem