« Tagasi

Esita kandidaate Hiiumaa valla aukodaniku ja Hiiu maakonna teenetemärgi andmiseks

Hiiumaa vallavalitsus kutsub üles esitama kandidaate Hiiu maakonna teenetemärgi ja esmakordselt ka Hiiumaa valla aukodaniku aunimetuse andmiseks. Aega mõtteid seada on 1. veebruarini. 

Hiiumaa valla aukodaniku nimetus omistatakse Hiiumaa valla elanikule erilise auavaldusena väljapaistvate teenete eest Hiiumaa valla heaks. 

Ettepaneku aukodaniku nimetuse andmiseks saab teha iga Hiiumaa valla elanik, vallas tegutsev juriidiline isik või muu ühendus Hiiumaa vallavalitsusele aadressil Keskväljak 5a Kärdla või meilil valitsus@hiiumaa.ee 1. veebruariks. Ettepanekus peab olema kirjas: 

  • esitaja nimi ja kontaktandmed; 

  • kandidaadi nimi ja kontaktandmed; 

  • esitamise põhjendus ja teenete loetelu. 

Aukodaniku nimetuse saaja valib kandidaatide seast komisjon, kuhu kuulub esindaja igast volikogu fraktsioonist ja kaks vallavalitsuse esindajat. Põhjendatud kaalutlusel võib komisjon teha otsuse aukodaniku nimetust mitte välja anda. 

Aukodanikule antakse Eesti sünnipäeva pidulikul aktusel üle nimeline preemia – vastava aastaarvu suurune summa. Aukodanik saab Hiiumaa kunstniku maalitud portree. 

Hiiumaa valla aukodaniku tiitlit ei ole veel välja antud. Volikogu kinnitas aunimetuse andmise määrusega "Tunnustamise kord Hiiumaa vallas" mullu veebruaris. 

 

Hiiumaa vald kuulutab välja konkursi Hiiu maakonna teenetemärgi kandidaatide leidmiseks. Teenetemärk on mõeldud isikule, kes pikaajalise silmapaistva tegevuse ja isikliku eeskujuga on oluliselt kaasa aidanud Hiiu maakonna arengule või oma saavutustega toonud Hiiu maakonnale au ja tuntust. 

Teenetemärgi esitamise ettepanek peab mitte rohkem kui ühel A4 lehel sisaldama kandidaadi nime, sünniaega ja teene kirjeldust ning samuti peavad olema ära toodud esitaja kontaktid. Ettepanekuid võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud ja saata selle 1. veebruariks aadressil Keskväljak 5a Kärdla või meilil valitsus@hiiumaa.ee.  

Hiiumaa teenetemärk on hõberist, millel on Hiiu maakonna vapp. Teenetemärgi tagaküljele on graveeritud „HIIUMAA TÄNAB" ja teenetemärgi number.  

Hiiumaa teenetemärgi saaja valib kandidaatide seast komisjon, kuhu kuulub esindaja igast volikogu fraktsioonist ja kaks vallavalitsuse esindajat. 

Algul maakonna teeneteplaadiga, alates 2016. aastast teenetemärgiga on tunnustatud järgmiste isikute teeneid: 2008 Aimi Pruul, Eha Karm ja Karin Poola; 2009 Gennadi Aavik ja Eha Leiger; 2010 Aune Ork ja Stanislav Šarkovski; 2011 Lea Sibul-Poola ja Ott Lambing; 2012 Mati Nurs, Enn Kunila ja Erkki-Sven Tüür; 2013 Toomas Paap ja Virginijus Biskys; 2014 Ivo Eesmaa; 2015 Tiit Asumets; 2016 Ruta Mihelson ja Helgi Põllo; 2017 Tanel Malk, Ain Tähiste ja Ermo Mäeots; 2018 Tiiu Masing ja Heller Sööl, 2019 Hilja Hiiemets, Aare Ernes ja Tiiu Valdma. 

Teenetemärke antakse igas maakonnas ja nende korraline andmine toimub kord aastas – 24. veebruariks.