« Tagasi

Hiiumaa sadamate esimene aasta

SA Hiiumaa Sadamad nõukogu esimees Margus Kastein kirjutas sihtasutuse esimese aasta täitumise puhul sadamate arenguplaanidest: 

Aasta lõpus möödus üks aasta sihtasutuse Hiiumaa Sadamad asutamisest. Omavalitsusreformi tulemusena otsustati koondada valla omandis olevad sadamad ühise juhtimise alla, et arendada meie külalissadamaid, pakkuda turistidele, kaluritele ja kohalikele elanikele kvaliteetseid sadamateenuseid, samuti aidata kaasa keskkonnakaitse ja merepääste võimekuse suurendamisele ning veespordi-võimaluste edendamisele. 

Kuid sadamate tähtsaimaks ülesandeks oli, on ja jääb Hiiumaa kui mereriigi traditsioonide jätkamine – kust need tänased ja tulevased kaptenid mujalt tulevad kui rannast! 

100 miili ümber Hiiumaa 

Suured ambitsioonid vajavad head plaani. On ju sadamate arendamine väga kapitalimahukas ning nõuab erialaseid kompetentse, nutikust investeeringute rahastusallikate leidmisel, samuti tihedat koostööd kalurite, külaseltside, merespordiliitude, merepäästjate ja omavalitsuse vahel. Sestap koostasime käesoleva aasta kevadel sadamate arengukava Sadam 100, mis on osapoolte kokkulepe ning pikaajaline plaan järgmise viie aasta prioriteetidest ja tegevustest. 

Sadam 100 on metafoor, mis kirjeldab kokkuvõtvalt Hiiumaa Sadamate ambitsiooni olla eelistatud peatuskoht 100 miili raadiuses ümber Hiiumaa, kus lisaks kodumaistele alustele ootame sadamakülastuste kasvu ligi 1000 külalisaluselt 1500ni aastal 2023. 

Sadam 100 arengukava määratleb kolm strateegilist valdkonda: arendame külalissadamaid ja pakutavaid teenuseid, panustame merekultuuri arengusse ning väärtustame kohalikku elulaadi. Eeltoodud valdkondi toetame nutika turundustegevuse, kaasaegse sadamataristu ja kompetentse haldamisega. 

Hiiumaa neli mereväravat  

Kärdla sadama kaasaegne infrastruktuur ja lai teenuste pakett meelitavad kohale purjetajaid üle maailma, nii on Kärdla sadam 870 külalisalusega Eesti suuruselt viies külalissadam. Koostöös jahtklubiga Dago võõrustasime juulis Eesti suurimat, 110 võistlusalusega Muhu Väina regatti ning augustis purjetamise Eesti meistrivõistlusi.  

Kevadel süvendatud kalurite kai parandas märgatavalt kalapaatide ligipääsu, samuti on sadama arengusse suure panuse andnud väikealuste hooldusettevõte Yacht Service, jahtklubi Dago ning restoranid Kuur ja Kork.  

Nädalapäevad tagasi saime Muhu Väina regati korraldajatelt kinnituse, et ka 2020. aastal on Kärdla taaskord regati sihtkohtade väärikas nimekirjas. Lisaks võõrustame Kärdla sadamas tuleva aasta augustis avamerepurjetamise Soome ja Eesti meistrivõistluseid. 

Orjaku sadam on suurepärane näide, kus kohalike kalurite, külaseltsi ja osavalla eestvedamisel ning koostöös on valminud õdus sadam ja kogukonna keskus. Orjaku kalasadamas lossitakse veerand kogu Hiiumaa aastasest rannapüügimahust, olles sellega mahult saare suurim. Kevadel valminud uus kalasadama bassein on parandanud märgatavalt kalurite lossimistingimusi ning lisanud hulgaliselt uusi kaikohti. Uus merepääste slipp ning lähikuudel nurgakivi saav merepääste- ja sadamahoone tõstavad Hiiumaa kagu- ja lõunaranniku merepäästevõimekuse kaasaegsele tasemele.  

Koostöös kaluritega plaanime eeloleval aastal jätkata kalasadamaala arendamist – ehitame kalurite võrgukuurid, haljastame sadama ümbruse ning rajame lastele uue mänguväljaku. Orjaku sadamasse on eeloleval aastal kavas investeerida ligi 200 000 eurot. 

Sõru väikelaevasadam on hinnatud kontserdipaik ja kogukonnakeskus, kuid külalisaluste teenindamiseks on seal võimalused tagasihoidlikud. 

Järgmise kahe aasta jooksul plaanime Interreg Est-Lat programmi raames investeerida Sõrule 400 000 eurot – muuhulgas laiendame sadama akvatooriumit, rajame tankla ning parandame kommunikatsioone. Jaanuaris kuulutame välja konkursi Sõru Merekeskuse rendileandmiseks, et pakkuda seal väikelaevade hooldus- ja remonditeenuseid ning korraldada mereteemalisi töö- ja õpitubasid. Koostöös Sõru Merekooli ja kohaliku külaseltsiga püüame luua sadamas veelgi paremaid tingimusi nii noortele purjesportlastele kui kogukonnale. 

Ristna jahisadama soetamine loob suurepärase võimaluse arendada välja moodne sadamavõrgustik ümber Hiiumaa ning avada saare mereväravad läände. Euroopast meritsi tulles on Ristna esimene peatuskoht, sinna investeerides kasvatame veelgi Hiiumaa atraktiivsust mereturismi sihtkohana. Interreg Est-Lat programmi toel kavatseme investeerida vesiehitusse ja sadamataristusse üle 800 000 euro, hiljem on plaanis ehitada tankla ning luua piirkonda täiendavaid töökohti. 

Jätkame üheskoos merendusloo kirjutamist  

Hiiumaa meremees ja koduloouurija Jegard Kõmmus on öelnud: „Hiidlane ja meri – neid kahte ei mõista ega saa lahutada, niivõrd on nad teineteisest sõltuvad ja üksteisega läbi põimunud." 

Kuid merele ja sealt tagasi pääseb läbi sadamate. Hiiumaa Sadamate visiooniks on saada Läänemere hinnatud, kaasaegseteks ja omanäolisteks sadamateks, kus kohtuvad inimesed merelt ja maalt. 

Soovime, et meie sadamad saavad koduseks sihtkohaks, kus peatuda ja kuhu alati tagasi tulla. 

Aitäh kõigile purjetajatele, kaluritele, merepäästjatele, külaseltsidele, entusiastidele, omavalitsuse ja sihtasutuse töötajatele ning juhtidele panuse eest meie sadamate arendamisse! Koos teiega jätkame Hiiumaa kuulsusrikka merendusloo kirjutamist! 

Margus Kastein 
SA Hiiumaa Sadamad nõukogu esimees