« Tagasi

Tunnusta tervisedendajaid!

jooksja rannal metsas

Hiiumaa vallavalitsus ootab Hiiumaa aasta tervisedendaja või terviseteo välja kuulutamiseks ning nende tunnustamiseks ettepanekuid. Eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, asutust ja inimest, kes on mõjutanud või kelle tegevus ja eeskuju on 2019. aastal enim positiivselt mõjutanud maakonna elanike tervist ja elukvaliteeti.  

Kuidas tunnustada?

Kategooriad:  

  • 2019. aasta parim tervist edendav algatus  

  • 2019. aasta parim tervist edendava teo eestvedaja 

 

  1. Kandidaate võivad esitada kõik üksikisikud, ettevõtted ja organisatsioonid. 

  2. Ettepanek peab sisaldama: kandidaadi nime, tegevusvaldkonda ning tervist edendavat tegu, tunnustamise põhjendust ning ettepaneku esitaja nime.  

  3. Ettepanek esitada Hiiumaa vallavalitsuse spordi- ja tervisedenduse spetsialistile e-kirjaga martina.martinson@hiiumaa.ee või paberkandjal Hiiumaa vallavalitsusele aadressil Keskväljak 5a, Kärdla hiljemalt 17. jaanuariks. 

Lisainfo: Martina Martinsonilt telefonil +372 5860 0972 

Sotsiaalministeerium soovib esile tõsta rahvastiku tervise edendamisse ja arendamisse panustanud inimesi ja organisatsioone. Maakondade tublimaid tegijaid tunnustab sotsiaalministeerium veebruaris.