« Tagasi

25. novembril on rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev

ÜRO naistevastase vägivalla deklaratsiooni kohaselt loetakse naistevastaseks vägivallaks mistahes soopõhist vägivalda, mis põhjustab või võib põhjustada füüsilist, seksuaalset või vaimset kahju või kannatusi.  

Vallavanem Hergo Tasuja toob välja, et lähisuhtevägivald on epideemia, millest täiesti puutumata pole ilmselt keegi. Vägivallast mõjutatud on ka selle pealtnägijad, näiteks lapsed. Naised kannatavad rohkem, aga ohvreid on ka meeste seas.  

PPA käesoleva aasta 9 kuu statistika põhjal olid 40% lähisuhtevägivalla juhtumitega seotud lapsed (nägid vägivalda pealt, olid samas toas või olid ise kannatanud). Vägivallatsejatest üle 50% olid joobes. Kahjuks on ka Hiiumaal lähisuhtevägivalla kuriteod aktuaalne teema.  

"On oluline, et suudaksime lähisuhtevägivalla juhtumeid vähendada. Samas tuleb kasvatada pöördumiste, märkajate ja aitajate arvu," ütles vallavanem.  

Lähisuhtevägivald on sageli väljaspoolt nähtamatu. Seda enam oluline on sellest teada anda, kui märkate.  

 

Info vägivalla all kannatanule ja vägivallast loobuda soovijale:  

● 112 – hädaabinumber 

● 116 006 – sotsiaalkindlustusameti ööpäevaringne ohvriabi kriisitelefon 

● palunabi.ee – sotsiaalkindlustusameti ohvriabi veebileht 

● 116 123 – emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon (iga päev kell 10.00-24.00, hingehoidjad vastavad kell 16.00-24.00) 

● 116 111 – sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefoni 

● lasteabi.ee – sotsiaalkindlustusameti lasteabi veebileht 

● 660 6077 – sotsiaalkindlustusameti vägivallast loobumise tugiliin (tööpäeviti kell 10.00-16.00) 

● 5197 7170 ja hiiumaanaistetugi@gmail.com - naiste tugikeskus 

  

Iga sõna vägivalla vastu loeb! #vägivallavabaks