« Tagasi

Käina osavald rajab uue kaubanduskeskuse ümbruse taristu

Käina osavald rajab endise kardiraja alale uue taristu ümber Käina uue kaubanduskeskuse, mis plaanib avada uksed juba 17. juunil. 

Kooskõlas Spordi tänav 8 ja lähiala teise planeeringuga on Käina osavalla eesmärk luua eeldused piirkonna ettevõtluse arendamiseks, sealhulgas ehitada ümber Spordi tänav, rajada Spordi tänava mahasõit riigimaanteelt, sademeveekanalisatsioon, tänavavalgustus ning ümber ehitada piirkonna elektrivarustus, veevarustus ja kanalisatsioon.  

Töid teostavad AS Tariston ja AS Connecto.  

Möödunud aasta septembris volikogus vastu võetud detailplaneeringuga jagati planeeringuala kuueks krundiks, kuhu on kavandatud kaubanduskeskus, kardirada, kardiraja teenindamiseks vajalikud hooned, mitmed väiksemad äripinnad, omatoodangu müügikoht ja parklad.   

Planeeritud on ka tankla, aga selle osas jäi detailplaneering veel kinnitamata ja ootab konkreetse ostu ja investeerimishuviga ettevõtjat.   

Detailplaneeringuga määrati ka maakasutus- ja keskkonnatingimused ning anti parkimise, liikluskorralduse, juurdepääsuteede, heakorrastuse, haljastuse ja tehnovõrkude põhimõtteline lahendus.   

Planeeringuala lähedusse jäävad Tuuletorn, spordikeskus, tööstusettevõtted ja Käina kortermajad. 

Rohkem pilte Hiiumaa valla Facebooki lehel