« Tagasi

Tööpakkumine: Kärdla lasteaia lasteaiaõpetaja

Kärdla Lasteaed võtab konkursi korras tööle alates 04.08.2021 lasteaiaõpetaja 1,0 koormusega (asenduskoht).  

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele (Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded §18) vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 30. juuniks 2021 elektrooniliselt lasteaed.kardla@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11,Kärdla  92413, Hiiumaa. 

Täiendav info tel  +3725023058 

Hiiumaa vald maksab toetust kuni 35aastasele kõrgharitud noorele spetsialistile, kes asub tööle valla üldhariduskoolis, lasteaias, huvikoolis, Hiiumaa spordikoolis või saare tervishoiuasutuses.  

Stipendiumi makstakse kahe aasta jooksul 200 eurot kuus. Kui taotleja töötab osalise koormusega, muudetakse toetuse suurust proportsionaalselt täidetavale ametikohale.