« Tagasi

Ühtne jäätmete liigiti kogumise märgistus levib üle Eesti

Hiiumaal võetakse juba sel aastal kasutusele uued jäätmete liigiti kogumise märgistused. 
 
SA Things eestvedamisel analüüsiti Taani jäätmete liigiti kogumise märgistusi ehk piktogramme ning uuriti, milliseid neist saaks Eestis kasutusele võtta. SA Things tegevjuhi Kristiina Kerge sõnul on selles projektis väga oluline kohalike omavalitsuste huvi ja valmisolek uusi piktogramme kasutusele võtta ning on rõõm tõdeda, et huvi on olnud suur.  
 
Uusi märgistusi hakkavad kasutama lisaks Hiiumaale näiteks Narva linn, Saaremaa vald, Saku vald, Tallinna Jäätmekeskus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu, Ekogaisma Eesti OÜ, Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus MTÜ ja mitmeid teised ettevõtted ja omavalitsused. 
 
„Ühiselt saame pakkuda Eesti elanikele selgeid ja mõistetavaid juhiseid jäätmete liigiti kogumiseks. Ühtsed piktogrammid teevad liigiti kogumise kohta info edastamise selgemaks ja võimaldavad kavandada erinevate infomaterjalide ja -kandjate arendamist mitme riigi üleselt," lisas Kerge. 
 
Hiiumaa valla jäätmespetsialist Kadri Aljas loodab selle projekti abil Hiiumaal elanikele jäätmete sorteerimise arusaadavamaks ja lihtsamaks teha. Piktogrammid on heaks abivahendiks inimeste teadlikkuse tõstmiseks jäätmete liigiti kogumisest. 
 
SA Things, Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) Eesti esinduse ja Keskkonnaministeeriumi koostööprojektis uuritakse võimalusi, kas ja kuidas võtta Eestis kasutusele Taani jäätmete liigiti kogumise piktogramme ehk märgistusi. Sarnane pildikeele ühtlustamise projekt on hetkel toimumas ka Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus ning Taanis kasutab ühtseid piktogramme lausa 93 omavalitsust 98-st. Projekti raames on järgnevate etappide kavandamiseks plaanis Põhja- ja Baltimaade projektipartnerite ja tootjate ühine arutelu uute piktogrammide pakenditele lisamiseks. 
 
Eesti, Läti ja Leedu ühisprojekt käivitus 2021. aasta veebruaris, kestab ühe aasta ning Eestis on selle juhtpartner SA Things, mille tegijad on tuntud ka Kuhuviia.ee keskkonna loojatena. Projekti peafinantseerija on Põhjamaade Ministrite Nõukogu. 
 
Projekt võimaldab levitada Taani piktogrammide süsteemi parimaid kogemusi Põhja- ja Baltimaade regioonis laiemalt ning soodustab heade jäätmekäitlustavade kasutuselevõttu. Projekt on otseselt seotud Põhjamaade Ministrite Nõukogu tegevusplaanis Vision 2030 seatud eesmärgiga soodustada ring- ja biomajandust, kestlikku ja konkurentsivõimelist tootmist, kestlikke toidusüsteeme ning ressursitõhusaid ja mittemürgiseid tootmistsükleid. 
 
Lisainfo: Kristiina Kerge kristiina.kerge@kuhuviia.ee