« Tagasi

Hiiumaal saavad elektritootjana liituda vaid oma tarbeks tootjad

2022. aastast saavad Hiiumaal elektritootjana liituda vaid oma tarbeks tootvad ettevõtted ja kodumajapidamised. Uued liitujad hetkel elektrienergiat võrku tagasi müüa ei saa. Elektri varustuskindlust see ei mõjuta, Hiiumaal on jätkuvalt Eesti kõige töökindlam elektrivõrk. 

Elektrilevi võtab taotluseid vastu ja väljastab pakkumisi ainult neile Hiiumaal elektritootjana liituda soovijatele, kes kasutavad toodetud elektrit oma majapidamise tarbeks ja elektrienergiat võrku tagasi ei anna. Olemasolevate tootjate jaoks midagi ei muutu. 

Elektrilevi jaotusvõrgus Hiiumaal puudub uute elektritootmisüksuste võrguga ühendamiseks võrguteenuse osutamiseks vajalik edastamisvõimsus. Iga järgneva tootmisvõimsuse ühendamiseks Hiiumaale on vaja teha ulatuslikke võrgu ümberehitustöid maksumusega ca 9 miljonit eurot, mis võimaldaks võrku liita täiendavalt 4 MW tootjaid. 

Vallavanem Hergo Tasuja sõnul suhtleb vald nii Elektrilevi kui Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, et otsida võimalus asi kiiremas korras lahendada ehk Hiiumaale vajalik investeering teha. Ühe võimalusena näeb Tasuja riiklikku regionaalpoliitilist meedet. Alternatiiv on vallavanema sõnul kasutada regionaalarengu fondi vahendeid. "Usun, et vajalikkusest saadakse ka ministrite tasemel aru ning peagi on võimalik lahenduseni jõuda," tõdes Tasuja.