« Tagasi

Vallavalitsus esitab riigile soovitused kiire interneti viimiseks küladesse

Hiiumaa vallavalitsus otsustas möödunud nädala istungil saata majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile nimekirja küladest, kuhu soovitab esmajärjekorras viia kiire interneti. Nimekirjas on Allika, Aruküla, Emmaste, Esiküla, Harju, Hausma, Hellamaa, Kalana, Kolga, Luguse, Mäeltse, Paope, Reigi, Ristivälja, Sarve, Soonlepa, Suureranna, Taguküla. MKMi info põhjal asub nendes külades kokku 839 toetuskõlbulikku aadressi. 

Suhtlusest sideoperaatoritega on vallal info, et sideoperaatorid plaanivad liitumisvõimalusi Hiiumaal välja ehitada ka lisaks riigihankele, kuid need plaanid pole veel kinnitatud. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on palunud omavalitsustel valida välja need külad, kus lairibataristu rajamine on esmajärjekorras vajalik. Ministeerium hakkab plaani järgi kaks korda aastas korraldama hankeid, et minna edasi lairiba ehitamisega maapiirkondadesse. Selle aasta esimene hange on riigil plaanis teha aasta esimeses kvartalis. 

Hiiumaa abivallavanem Üllar Laid rääkis, et vallavalitsus valis külad välja lähtudes mitmest põhimõttest:  

  • Arvutuslik liitumispunkti hind.  Liitumispunti hinnad arvestas valla tellimusel välja AS Connecto möödunud aastal. 

  • Sooviavalduste arv külast – kokku on pandud esimese hanke võitja Eesti Energia kodulehe ja valla küsitluste tulemused. 

  • Sooviavalduste protsent majapidamiste arvust. 

Riigi aastane toetuseelarve Hiiumaale kiire interneti välja ehitamisega jätkamiseks on 640 000 eurot, millele lisandub riigihanke võitja omaosalus 30%. Hiiumaa valla 2022. aasta eelarves on kiire interneti välja ehitamiseks 100 000 eurot. Majapidamise liitumistasu on 200 eurot.  

Mida igaüks ise teha saab? www.energia.ee/era/kiireinternet lehel saab kontrollida, kas oma kinnistule on sooviavaldus tehtud. Vajalik on, et elukoht oleks rahvastikuregistri järgi samal aadressil 1. jaanuari seisuga. 

Majapidamise ühenduskiirust saab kontrollida www.netikaart.ee/tsaApp/ valides teenuste võimalused -> kaabelühendus -> allalaadimise kiirus 30 Mbps. 

Hiiumaale on riik seni lairiba toetusmeetme rahadega rajanud liitumisvõimalusi kahes jaos: Enefit Connect (endine Elektrilevi) ehitas möödunud aastal liitumisvõimalused välja 184 Hiiumaa majapidamisele, projekt kestab järgmise aastani; Elisa Eesti paigaldas möödunud aastal Jaussa uue masti, mis loob kiire interneti võimalused 125 majapidamisele.