« Tagasi

Noorte esindaja valimine Kõrgessaare osavallakogusse

Kõrgessaare osavallavanem Niels Rattiste kutsub kokku Kõrgessaare osavallas elavate noorte koosoleku, et valida noorte esindaja osavallakogusse seoses noorte senise esindaja tagasi astumisega.  

Valimised toimuvad 13. mail kell 14 Kõrgessaare vallamajas. 

Noorte esindajaks saab olla vähemalt 16-aastane Kõrgessaare osavalda sisse kirjutatud noor. Koosolekul saavad valida samas vanuses Kõrgessaare noored. Koosolekul valitakse kaks noort: noorte esindaja ja asendajaliige.  

  

Hiiumaa osavallakogud   

Osavalla esinduskogu on kuueliikmeline. Osavallakogusse kuuluvad:  

  • kaks selle osavalla valimisringkonnast enim hääli saanud volikogu liiget,  

  • osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindaja,  

  • osavallas tegutsevate kodanikuühenduste või külavanemate esindaja,  

  • osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindaja ja  

  • osavallas elavate noorte esindaja.  

Osavallakogu liikmeks võib olla isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi osavallas ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku osavallakogu töös osalemiseks. Osavallakogu volituste aeg on võrdne volikogu volituste ajaga.