« Tagasi

Plaanis on Tihu järve ja Õngu raba taastamistööd

Algselt 12. mail aset leidma pidanud Õngu raba loodusliku veerežiimi ja Tihu järve veetaseme tõstmise ehitusprojekti tööversiooni avalikustamise koosolek lükkub suure avaliku huvi tõttu edasi. Koosoleku toimumise uus kuupäev selgub lähiajal. 

Õngu raba taastamistööde eesmärk on luua eeldused sookoosluste ja sood ümbritsevate metsade veerežiimi taastamiseks ning taimestiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemiseks. Projektiga on plaanis ka ka Tihu järve veetaseme tõstmine, et vältida Tihu järve, Keskmise järve ja Kolmas järve kiiret kinnikasvamist, luues seeläbi eeldused järvede isepuhatusvõime kasvuks. 

Projekti järgi tuleb Õngu raba veerežiimi taastamiseks teha vajalikus mahus trassiraied, likvideerida kuivenduskraavide kraavivallid, kasutades nendest tekkiv materjal kraavidele turbapaisude rajamiseks.  

Keskkonnamõju eelhinnangu järgi on plaanitavatel tegevustel oluline soodne mõju kaitse-eesmärkidele. 

Projektiga saab tutvuda: tinyurl.com/Tihuprojekt