« Tagasi

Tööpakkumine: noorsootööspetsialist ja sotsiaaltööspetsialist

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse noorsootööspetsialisti ja sotsiaaltööspetsialisti.

Hiiumaa Vallavalitsus võtab teenistusse noorsootööspetsialisti  

Peamised teenistusülesanded: 

 • valdkondliku arengu- ja tegevuskava elluviimine; 

 • valdkonna hallatavate asutuste tegevuse koordineerimine ja nõustamine; 
  ühistegevuse korraldamine; 

 • noorsootöötajate koostöövõrgustiku tegevuse koordineerimine ja korraldamine, 
  regulaarne kokkukutsumine; 

 • maakondlike noorsootöö sündmuste koordineerimine; 

 • noorteinfo, sh koolituste info kogumine, süstematiseerimine ja levitamine, valdkonna 
  info haldamine infokanalites; 

 • valdkonna analüüs ning selle alusel õigusaktide eelnõude koostamine; 

 • maakondlike projektide, sh rahvusvahelise koostöö algatamine ja koordineerimine. 

Nõudmised kandidaadile:  

 • kõrgharidus või selle omandamine, soovitavalt erialane ; 

 • eelnev kogemus noortega töötamisel; 

 • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus suhtlustasemel;  

 • töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus; 

 • B-kategooria juhtimisõigus. 

Kasuks tuleb: 

 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus ametiülesannete täitmiseks.  

 • algatusvõime ja loovuse olemasolu, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja nende rakendamisel; 

 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus, kohusetunne, analüüsi-, otsustus- ja vastutusvõime;  

 • heatahtlikus, koostööle avatus, usalduslikkus ja ausus 

Pakume:  

 • 0,5 koormusega huvitavat tööd noorsootöövaldkonnas; 

 • töötasu 700 eurot; 

 • paindlikku tööaega; 

 • erialaseid koolitusi; 

 • puhkust 35 kalendripäeva; 

 • toetavat kollektiivi; 

 • tervise- ja spordikuluhüvitist. 

Tööle asumine esimesel võimalusel. 

Kandideerimiseks esita motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 03. juuniks 2022. a digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee 

 

Hiiumaa abivallavanem Liisi Mäeumbaed: liisi.maeumbaed@hiiumaa.ee , 5749 5414 

 
 

Hiiumaa Vallavalitsus võtab teenistusse sotsiaaltööspetsialisti  

Peamised teenistusülesanded: 

 • valdkondliku arengu- ja tegevuskava elluviimine; 

 • valdkonna hallatavate asutuste tegevuse koordineerimine ja nõustamine; 
  ühistegevuse korraldamine; 

 • koostöövõrgustike töös osalemine ning vajadusel nende algatamine ja kokkukutsumine; 

 • sotsiaalvaldkonna projektide algatamine, töös osalemine, vajadusel ka juhtimine; 

 • maakondlike sotsiaaltöö sündmuste koordineerimine; 

 • sotsiaaltööinfo, sh koolituste info kogumine, süstematiseerimine ja levitamine, valdkonna info haldamine infokanalites; 

 • vajadusel valla elanike vastuvõtmine, nõustamine ning dokumentide ja taotluste vastuvõtmine; 

 • valdkonna analüüs ning selle alusel õigusaktide eelnõude koostamine; 

 • koostöö valdkonda puudutavate ametiasutustega ja organisatsioonidega; 

 • osalemine sotsiaalhoolekande alaste töörühmade ja komisjonide töös; 

 • sotsiaalhoolekande- ja tervishoiualaste ennetavate tegevuste läbiviimine. 

Nõudmised kandidaadile:  

 • erialase ettevalmistusega kõrgharidus või selle omandamine; 

 • eelnev töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas; 

 • eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel;  

 • töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus; 

 • B-kategooria juhtimisõigus; 

 • oskus hoida ja järgida konfidentsiaalsust ja sotsiaaltöö eetikat. 

Kasuks tuleb: 

 • oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme, andmekogusid; 

 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus ametiülesannete täitmiseks; 

 • algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja nende rakendamisel; 

 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus, kohusetunne, analüüsi-, otsustus- ja vastutusvõime;  

 • heatahtlikus, koostööle avatus, usalduslikkus ja ausus. 

Pakume:  

 • põnevat tööd sotsiaaltöövaldkonnas; 

 • töötasu 1400 eurot; 

 • erialaseid koolitusi; 

 • puhkust 35 kalendripäeva; 

 • toetavat kollektiivi; 

 • tervise- ja spordikuluhüvitist. 

Tööle asumine esimesel võimalusel. 

Kandideerimiseks esita motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 03. juuniks 2022. a digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee 

Hiiumaa abivallavanem Liisi Mäeumbaed: liisi.maeumbaed@hiiumaa.ee , 5749 5414