« Tagasi

Infot masuudireostuse kohta saab numbrilt 1247

Riigiinfo telefonil 1247 helistades saab jooksvat infot ja käitumisjuhiseid Hiiumaa ranniku masuudireostuse kohta.  

Samuti saab sinna helistades anda teada leitud masuudireostusest ja kohtadest, kus olete reostuse koristanud. 

Kriisiinfo teenust pakub koostöö raames Hiiumaa vallale Häirekeskus. Kriisiinfotelefoni eesmärk on toimida kahesuunalise kommunikatsioonikanalina olukordades, mil avalikkuse infovajadus on suurenenud ning et koguda elanikkonnalt infot ning edastada see kriisi lahendajatele.