« Tagasi

Volikogu istung toimub täna Kärdlas

Volikogu istung toimub täna kell 15 Kärdla vallamajas.  

Päevakorras: 

1. Vallavalitsuse info 

Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

2. Hiiumaa Noortevolikogu ettekanne osaluskohviku tulemustest ja oma tegevusest. 

Ettekandjad: Hiiumaa Noortevolikogu liikmed  

3. Hiiumaa valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine 

Ettekandja: Hiiumaa Vallavalitsuse rahandusosakonna juhataja Heidi Siirus 

4. Hiiumaa Vallavolikogu 16.12.2021 otsuse nr 17 „Hiiumaa valla osavallakogude koosseisude kinnitamine" muutmine 

Ettekandja: Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste 

5. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine (Lautrikoha) 

Ettekandjad: Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste, abivallavanem Üllar Laid 

6. Hiiumaa valla ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis 

Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

7. Hiiumaa valla Käina aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2022 – 2032 (II lugemine) 

Ettekandja: Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg 

8. Hiiumaa Vallavolikogu 18.01.2018 määruse nr 11 „Hiiumaa valla finantsjuhtimise kord" muutmine (I lugemine) 

Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

9. Hiiumaa Vallavolikogu 20.02.2020 määruse nr 99 „Hiiumaa valla ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste palgajuhend" muutmine (I lugemine) 

Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja 

10. Hiiumaa Vallavolikogu töökord (I lugemine) 

Ettekandja: volikogu esimees Anu Pielberg 

11. Muud küsimused 

Eelnõude ja materjalidega saab tutvuda valla dokumendiregistris.   

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema Hiiumaa valla Youtube'i kanali vahendusel. Samas saab vaadata ka kõigi istungite salvestusi.