« Tagasi

Kaasav eelarve 2023 ootab ettepanekuid

Hiiumaa vallavalitsus kutsub valla arengust huvitatud inimesi tegema ettepanekuid valla kaasavasse eelarvesse hiljemalt 20. septembriks 2022 avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks 2023. aastal. 

Ühe idee hinnanguline maksumus saab olla 1 000 kuni 10 000 eurot. 

Korrektselt esitatud ettepanekud suunab vallavalitsus rahvahääletusele, mis toimub 7.–28. oktoobril 2022. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane inimene, kelle elukoht on Hiiumaa valla territooriumil. Hääletada saab kuni kolme ettepaneku poolt.  

Ettepanek peab sisaldama:  
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi,  
2) nimetust – lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu,  
3) olulisust – millise kogukonna probleemi ettepanek lahendab või millise uue võimaluse see loob,  
4) kirjeldust – kuidas ettepanek ellu viikse, kas ettepanek on teostatav 2023. aasta jooksul, muu oluline teave, mida idee hindaja peaks teadma,  
5) eelarvet, mis sisaldab ettepaneku teostamise hinnangulist maksumust ja soovitatavalt hinnapakkumisi.  
  
Ettepanekud peavad lähtuma järgnevatest kriteeriumitest:  
1) vajalikkus ja olulisus kogukonnale,  
2) teostatavus 2023. aasta jooksul,  
3) jätkusuutlikkus,  
4) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus. 

Palun saatke oma väärt ettepanek koos hinnapakkumisega e-postile valitsus@hiiumaa.ee või paberkandjal ühte vallamajadest: Kärdlas Keskväljak 5a, Kõrgessaares Kõpu tee 8, Käinas Hiiu mnt 28, Pühalepas Tempa külas või Emmastes.  

Küsimuste korral pöörduge Hiiumaa vallavalitsuse arenguspetsialisti poole: lea.vaher-lundin@hiiumaa.ee või 5646 2929.  

Põhjalikum info www.riigiteataja.ee/akt/422112018032 

Head pealehakkamist!