« Tagasi

OÜ Rae Geodeesia teeb kiire interneti rajamiseks Hiiumaal mõõdistustöid

Seoses kiire interneti juurdepääsuvõrgu kaablikoridoride topo-geodeetiline uuringu läbiviimisega teostavad OÜ Rae Geodeesia geodeedid mõõdistustöid perioodil septembrist detsembrini üle Hiiumaa kõikides asjasse puutuvates külades. Hiiumaa vallavalitsus palub vajadusel geodeedidele võimaldada ligipääs planeeritud liitumispunktidele mõõdistustööde läbiviimiseks.  

Rae Geodeesia töötajad on alati oranžis tööriietuses, ning omavad töötõendit, mida nad hea meelega näitavad. Töid teostatakse lisaks tavapärastele mõõdistusviisidele ka mehitamata õhusõidukitega. Mehitamata õhusõiduki lennu läheduses on alati Rae Geodeesia töötaja, kes saab vajadusel peale lennu lõppu küsimustele vastata. Küsimuste korral pöörduda +372 55 604 376.  

Hiiumaa vallavalitsus viis suvel läbi topo-geodeetilise uuringu hanke, mille käigus tehakse eeltöid kiire interneti kaabeltrasside paigaldamiseks. Riigil on käimas taotlusvoor põhiliselt sideettevõtetele „Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine".  

Hiiumaa vallavalitsus on otsustanud panustada iga-aastaselt eeltöödesse tegemaks piirkonda investoritele atraktiivsemaks. Selleks on korduvalt palutud inimestel oma soovidest märku anda. Ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt nimetatud „valge ala" aadressid on ehitusspetsialistid üle vaadanud ja välistanud aadressid kus interneti vajadus puudub (bussipeatused jms).  

Mitmetel Hiiumaa kinnistutel on kiire internet juba olemas (1536 majapidamist). See on pidevalt muutuv suurus ja aluseks võetakse 2021. aasta alguse seis.  

Selle aasta alguses, küsis Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kohalikelt omavalitsustelt eelistatud külade nimekirja. Hiiumaa eelistatud külad on Allika, Aruküla, Emmaste, Esiküla, Harju, Hausma, Hellamaa, Kalana, Kolga, Luguse, Mäeltse, Paope, Reigi, Ristivälja, Sarve, Soonlepa, Suureranna, Taguküla. Kokku 812 aadressi. Eelistatud külade nimekiri on ainult soovituslike eesmärkidega toetuse saajale, ega kohusta millekski. Just nendes külades tehakse ka mõõdistustöid.