« Tagasi

Vallavalitsus töötas Pühalepas

Vallavalitsus tegi täna tööpäeva Pühalepa osavallas, jätkates vallavalitsuse väljasõiduistungite tava.

Esmalt hommikul oli Palade loodushariduskeskuse kivimite majas vaba vestlusring Pühalepa osavalla teenistujate ja hallatavate asutuste juhtidega, kus jagati vahetult rõõme ja muresid ning häid praktikaid.

Vallavalitsus jätkas seejärel istungiga Palade loodushariduskeskuse ruumides. Paluküla terviseradade tegemisi tutvustas Paluküla terviseradade haldusjuht Aivo Pere.

Hiljem tutvuti Palade spordihoone saali ja jõusaaliga.