« Tagasi

Kiire internet riigi toel 89 aadressile

Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise esimene taotlusvoor käivitus 26. juulil ning sulgus 26. septembril. Esimesse vooru esitati 2 taotlust 89 aadressi väljaehitamiseks Emmaste, Hellamaa, Reigi ja Ristivälja külades.  

Hiiumaa Vallavalitsus esitas prioriteetseteks küladeks Suureranna, Hellamaa, Luguse, Harju, Paope, Allika, Ristivälja, Mäeltse, Kolga, Emmaste, Hausma, Kalana, Esiküla, Taguküla, Reigi, Aruküla, Soonlepa, Sarve. Pärast esimese taotlusvooru tulemuste selgumist alustab riik teise taotlusvooru ettevalmistust, mis muuhulgas hõlmab ka kohalike omavalitsuste võimalust muuta/täiendada juba esitatud prioriteetsete asustusüksuste nimekirju.  

Hiiumaale eraldatav kogueelarve on 1 122 763€. Suurim võimalik toetussumma ühe aadressi kohta on 3000€.  

Hiiumaa vallavalitsus on väljaehitamise atraktiivsuse suurendamiseks ja tööde alustamise kiirendamiseks läbi viinud ka riigihanke „Kiire interneti juurdepääsuvõrgu kaablikoridoride topo-geodeetiline uuring". Hanke võitis Rae Geodeesia OÜ, kes andis tööd üle möödunud aasta lõpus. Uuringu tulemused saavad olema vabalt kättesaadavad kõigile võrguehitushuvilistele. Topo-geodeetiline uuring telliti Allika, Aruküla, Emmaste, Esiküla, Harju, Hausma, Hellamaa, Kalana, Kolga, Luguse, Mäeltse, Paope, Reigi, Ristivälja, Sarve, Soonlepa ja Suureranna külades, kokku 720 kinnistule.  

Üllar Laid 
Hiiumaa valla abivallavanem