« Tagasi

Hiiumaa nädala eelinfo: 6.-12. märts 2023

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt www.hiiumaa.ee  

 

Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused 

Vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ametnike ning töötajate kontaktid Hiiumaa valla kodulehel. 

 

E, 6. märts 
Kl 9 vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ühine videokoosolek Teamsis. 
Kl 12-14 osaleb noorsootöö spetsialist Birgit Lukk Hiiumaa noorsootöö koostöövõrgustiku kohtumisel Kärdla noortekeskuses. 
Kl 13 avab vallavanem Hergo Tasuja võrkpall 100 näituse Kärdla kultuurikeskuses. 
Kl 13.30 kohtuvad vallavanem Hergo Tasuja, kultuurispetsialist Eve Ellermäe ja ennetusspetsialist Martina Martinson Kultuuriministeeriumi spordiosakonnaga. 
Kl 14-16 allasutuste juhtide, majandusjuhatajate ja haldusjuhtide Päästeameti korraldatud koolitus Kärdla kultuurikeskuse kinosaalis. 
Kl 16 sotsiaalkomisjoni koosolek Hellamaa perekeskuses 

 

T, 7. märts 
Kl 14-17 osalevad maaspetsialistid maade hindamise ja maamaksu vebinaril. 
Kl 16 kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek Kärdla volikogusaalis. 

 
K, 8. märts 
Kl 9 vallavalitsuse istung.  
Kl 14 Käina osavallakogu koosolek Käina vallamajas. 
Kl 14 eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek Käina vallamajas. 
Kl 16.30 Keskkonna- ja ehituskomisjoni koosolek Kärdla volikogusaalis. 

 

N, 9. märts 
Kl 11 kohtuvad vallavanem Hergo Tasuja, abivallavanem Üllar Laid ja Kõrgessaare osavalla vanem Niels rattiste RMK ja ELF esindajatega. 
Kl 17 eestseisuse koosolek Kärdla vallamajas. 

 
 

Töölt eemal: 
6.-10. märtsini viibib õppepuhkusel Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste, asendab Maiken Lukas; Kõrgessaare osavalla sotsiaaltööspetsialist Pille Näksi, asendab Pille Alevi. 

 

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused 

 

E, 6. märts 
Kl 9 kohtub Hiiumaa Sport juht Martin Lauri Kultuuriminsteeriumi spordiosakonnaga Hiiumaa Spordikskuses. 
 

T, 7. märts 
Kl 9-16 koolitus ettevõtlikele naistele "Ajaplaneerimise meistriklass" Hiiumaa Arenduskeskuse II korruse õppeklassis, Vabrikuväljak 1. Korraldab arenduskeskuse projektijuht Mari-Liis Hirv. 
Kell 14-18 kohaliku omaalgatuse programmi üleriigiline infopäev ZOOMis. Osaleb arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Kaja Sõrmus. 
Osaleb Hiiumaa ja Saare maakonna kestliku turismiarengu koordinaator Anne-Ly Torstensson  Loodusturismi konverentsil Tartus ettekandega Eesti rohelistest sihtkohtadest ja Green Destinations standardist. 

 

N, 9. märts 
Kl 9 MAK vabaühenduste konsultantide infokoosolek, osaleb arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Kaja Sõrmus. 
Osaleb Hiiumaa Sport juht Martin Laur EASi koolitusel "Külaliselahke meeskonna kujundamine" (3 koolituspäev). 

 

Töölt eemal: 
17. märtsini on eemal Kärdla Kultuurikeskuse kultuuri- ja kommunikatsiooni spetsialist Kristiina Vessar.