« Tagasi

Noorte ja eakate esindaja valimine Emmaste osavallakogusse

10.-24. märtsini saab esitada kandidaate Emmaste osavallas elavate noorte vähemalt 16-aastase esindaja ja osavallas elavate eakate vähemalt 65-aastase esindaja valimiseks Emmaste osavallakogusse. Niisamuti on võimalus iseenda kandidatuur esitada.  

Osavallakogu liikmeks võib olla inimene, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi osavallas ja kes on andnud osavallakogu töös osalemise nõusoleku.  

Kandidaadi üles seadmise ettepanekus peab kirjas olema: 

• Kandidaadi nimi, keda esitatakse ja tema kontaktandmed; 

• võimalusel kandidaadi kirjalik nõusolek osavallakogu töös osalemiseks; 

• esitaja nimi ja kontaktandmed. 

Ettepanek tuleb saata meiliaadressile emmaste@hiiumaa.ee või tuua paberkandjal Emmaste osavallamajja. 

Noorte esindaja valimine toimub 30. märtsil kell 14 Emmaste osavallamajas. 

Eakate esindaja valimine toimub 30. märtsil kell 15 Emmaste osavallamajas.