« Tagasi

Millisel Hiiumaal soovid elada?

Hiiumaa valla arhitekt Kaire Nõmm tegi mahuka üldplaneeringu dokumendi väiksemateks paladeks ning toob kaasamõtlemiseks teemasid esile ükshaaval. Jälgi ka järgnevaid postitusi! 

Teine teema: detailplaneeringu kohustus 

Uues üldplaneeringus oleme oluliselt vähendanud detailplaneeringu kohustuse ulatust. Detailplaneering tuleb koostada tiheasustusaladel arendades (nii nagu Planeerimisseadus seda nõuab) ehk siis Kärdla ja Kõrgessaare muudetud piirides ning Käinas. Ülejäänud Hiiumaa territoorium on käsitletav kui hajaasustusega piirkond, kus eraldi detailplaneeringu kohustusega piirkondi ei ole, kuid oleme määranud juhud, millal on kohustus koostada detailplaneering. Näiteks üle 20 majutuskohaga majutusüksuse või üle 1000m2 netopinnaga ehitise  kavandamisel, samuti maa-ala jagamisel rohkem kui kaheks hoonestatavaks maaüksuseks vmt. 

Hiiumaa valla uue üldplaneeringu eelnõu on avalikul väljapanekul Hiiumaa valla kodulehel https://vald.hiiumaa.ee/uldplaneering ja osavallamajades. Vaata lahendused üle ja anna Hiiumaa vallavalitsusele teada, kas oled sama meelt ja soovitad lahendustega jätkata või tee muudatusettepanek enne 3.aprilli valitsus@hiiumaa.ee. Sotsiaalmeedias tehtud ettepanekud dokumenti ei jõua. 

Foto: Argo Nurs