« Tagasi

Lisaeelarve volikogus esimesel lugemisel

Hiiumaa vallavalitsus esitas vallavolikogule 2023. aasta I lisaeelarve, mis on esimesel lugemisel 18. mai volikogu istungil. 

Lisaeelarve tegemisel on arvestatud kolme kuu eelarve täitmise andmetega. Korrigeeritud on kulusid ning arvestatud on ümberpaigutustega planeeritud kuludes, lähtudes eelarve täitmise andmetest ning esitatud ettepanekutest. See tähendab, et tegemist on eelarve sees vahendite ümber tõstmisega ning täiendavaid tulusid kasutusele ei võeta. 

Peamine katteallikas on elektrikulude vähenemine, kuna elektri hind on võrreldes põhieelarves prognoosituga odavamaks osutunud. Elektrikulud vähenevad kokku 108 000 euro võrra. 

Hiiumaa Haridusselts MTÜ kasutuses olevate ruumide eest tasu mitte võtmine vähendab omatulu 15 600 eurot. Majanduslik tugi võimaldab Hiiumaa Vabakoolil lapsevanema omaosaluse summat vähendada ja annab seeläbi kindlustunde, et õppeasutus on jätkusuutlik. 

Emmaste Kommuaalile lisatakse Ollima kuivati müügist prognoositud tulu summas 40 000 eurot ja selle arvelt on lisatud uue EMKO traktori soetamiskulud ja EMKO tööliste ruumi remondikulud. Ollimalt koliti Emmaste põhikooli juures asuvasse käsitöömajja. 

Lõpule on jõudnud Tohvri uue hoone projekt. See tähendab, et ka toetusmeetme kontekstis on aruandlusega ühel pool ning projekt lõppenuks loetud. Raamatupidamisliku korrektsuste tarvis kajastatakse nõuete-kohustuste real 62 118 eurot, mis laekus käesoleval aastal, kuna ehitamise toetus kajastub 2022. eelarves. Finantstulud suurenevad leppetrahvi nõude 10 000 euro võrra. Põhjuseks ehituse lõpptähtaja ületamine ehitaja poolt. 

Kärdla lasteaiale on lisaeelarves lisatud uue avatava rühma kuludeks 30 000 eurot.