« Tagasi

Suurõppus Ussisõnad jõuab järgmisel nädalal Hiiumaale

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 28. augustist 8. oktoobrini üle kogu Eesti õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele. 

Lääne maakaitseringkonna vastutusalas toimub õppus 20.-29. septembril. 

Õppuse ajal on suletud liiklus Kärdlas Väike-Sadama tänaval Kaitseliidu hoone ees. Laskeharjutusteks kasutatakse 24.-27. septembril Kapasto lasketiiru. Muude teede sulgemine või liikluse häirimine kooskõlastatakse tee omanikuga. 

Ussisõnad on Eesti ajaloo suurim reservväelaste väljaõpetamisele keskenduv õppekogunemine, kuhu oodatakse reservväelasi, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu.