« Tagasi

Taotlusvoor laste ja noorte erahuvitegevuse teenusepakkujatele on avatud!

Erahuvitegevuse teenusepakkujatele toetuse taotlemise voor 2024/2025. aastaks on avatud alates 1. novembrist kuni 1. detsembrini 2023.

Laste ja noorte huvitegevuse toetust antakse Hiiumaa valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile huvitegevuseks, mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle elukohana on registreeritud Hiiumaa vald.

Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt treenerite ja juhendajate töötasudeks, treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks, õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks (võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised, inventar jm).

Taotluse taotlemine toimub läbi Hiiumaa huviregistri projektitaotluste taotluskeskkonna ning avatud taotlusvooru leiab „Erahuvikoolis- ja spordiklubis laste ja noorte huvitegevuse toetus" nime alt.

Toetuse taotlemise kord

Lisainfo: birgit.lukk@hiiumaa.ee