« Tagasi

Volikogu istung toimub täna Kärdlas

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub täna kell 15 Kärdla vallamaja volikogu saalis. 

 

Päevakorras: 

 1. Vallavanema välislähetusse suunamine  

 1. Hiiumaa valla ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis  

 1. Nõusoleku andmine Eesti Vabariigilt omandatavatele kinnistutele hüpoteegi seadmiseks (Rambi ja Murula, Emmaste küla)  

 1. Sadama Üürimaja OÜ põhikirja kinnitamine  

 1. Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad põhikirja kinnitamine  

 1. Nõusoleku andmine reaalservituudi (parkimisservituut) seadmiseks Hiiu tn 1a kinnisasjale seatava hoonestusõiguse igakordse omaniku kasuks  

 1. Kärdla linna Turu tn 8 kinnisasjale reaalservituudi (juurdepääsu- ja parkimisservituut) seadmine  

 1. Kärdla linna Turu tn 8 kinnisasjale reaalservituudi (talumisservituut) seadmine  

 1. Hiiumaa valla osalemine Mittetulundusühingus Eesti Jäätmehoolduskeskus  

 1. Hiiumaa valla osalemine asutatavas mittetulundusühingus Saarte Energiaagentuur  

 1. Hiiumaa Vallavolikogu 21.11.2019 määruse nr 86 "Hiiumaa valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osalustasu kehtestamine" muutmine 

 1. Muud küsimused 

 

 

Eelnõude ja materjalidega saab tutvuda valla dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=cas  

Hiiumaa vallavolikogu istungid on avalikud. Kõik vallakodanikud on oodatud osalema Hiiumaa valla Youtube'i kanali  vahendusel. Samas saab vaadata ka kõigi istungite salvestusi.