« Tagasi

Hiiumaa Vallavalitsus võtab teenistusse juristi

Juristi ametikoha eesmärk on Hiiumaa valla ametiasutuste teenistujate juriidiline teenindamine majandus-, planeeringute- ja haldusvaldkonnas.

Peamised tööülesanded on:

 • osaleb valla õigusaktide ja lepingute koostamisel ning läbivaatamisel, esitab vajadusel arvamusi ja ettepanekuid;

 • nõustab valla teenistujaid õigusloome valdkonnas;

 • koostab õigusalaseid teadmisi nõudvaid vallavalitsuse kirju ja dokumente.

Nõudmised kandidaadile:

 • õiguse õppesuunal riiklikult tunnustatud magistrikraadi olemasolu või õiguse õppesuunal bakalaureusekraadi olemasolu ja vähemalt kaheaastane avaliku teenistuse seadus § 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses töötamise kogemus;

 • avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;

 • tööks vajalike riigi ja valla õigusaktide tundmine, nende kasutusoskus;

 • intellektuaalne võimekus, hea suhtlemis- ja väljendusoskus.

Pakume:

 • erialast koolitust;

 • meeldivat töökeskkonda ja meeskonda;

 • tervise- ja spordikuluhüvitist;

 • 35 kalendripäeva puhkust.

Kandideerimiseks esita motiveeritud sooviavaldus koos elulookirjelduse ning haridust tõendavate dokumentidega digiallkirjastatult valitsus@hiiumaa.ee 1. detsembriks.

Lisainfo: Üllar Laid, yllar.laid@hiiumaa.ee.