« Tagasi

Hiiumaa külalised saavad olmeprügi ära anda eelmakstud jäätmekotiga

Hiiumaa vald pakub alates 2020. aasta suvest külastajatele mugavat olmeprügist vabanemise võimalust eelmakstud oranži jäätmekoti näol.

25-liitrise koti hind on 2 eurot ning see sisaldab olmeprügi käsitlemist.

Kotte saab osta COOP Hiiumaa poodidest, parvlaevade R-Kioskist ning suvel ka Kõpu tuletorni juurest.

Kotte saab ära anda Hiiumaa videovalvega varustatud jäätmepunktides, kuhu on paigaldatud erimärgisega ainult eelmakstud prügikottide vastuvõtmiseks mõeldud olmejäätmete konteinerid. Eelmakstud kottide konteinerisse tohib panna ainult vastava oranži kotiga jäätmeid.

Segaolmejäätmeid saab eelmakstud kotiga ära anda järgmistes kohtades:
Emmaste – Ollima
Käina – Mäe plats
Kõrgessaare – VAK Tööstuse teel
Kärdla – Leigri väljak ja Turu plats
Pühalepa – Suuremõisa kortermajade juures
Hiiumaa jäätmejaamas Ristivälja külas jäätmejaama lahtiolekuaegadel.

Lisaks oranžidele kottidele saab jäätmepunktides ära anda pakendijäätmeid ja  vanapaberit.

Eelmakstud koti kasutamine ei vabasta püsielanikke ega suvehiidlasi korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest. Kõik kinnistud, kus elatakse või mida kasutatakse, peavad olema liidetud korraldatud jäätmeveoga.

Kotid on valmistanud Hiiumaa ettevõte AS Dagöplast.

Külastajatel on võimalik olmejäätmeid ära anda ka oma majutuskohas, RMK puhkealadel ja turismiobjektide juures.

Vaata ka: https://vald.hiiumaa.ee/avalikud-jaatmepunktid/konteinerid