« Tagasi

Kärdlas algavad truupide rekonstrueerimistööd

21.06.2024

25.juunist kuni 31. oktoobrini toimuvad Kärdlas truupide rekonstrueerimistööd. Rekonstrueeritakse viis truupi: Liiva ojal Kultuurimaja sild ja Tiigi tn truup, Nuutri jõel Koidu, Põllu ja Sadama tänava truubid. Liiklust häirivad tööd toimuvad juulist kuni septembri lõpuni.

Tööde eesmärk on amortiseerunud truupide ümberehitamine, voolutakistuste eemaldamine jõe sängist ja liiklusohutuse parandamine.

Tööde käigus ehitatakse Kultuurimaja silla asemele uus raudbetoonist karpkonstruktsioonsild,  Nuutri jõe binokkeltruubid asendatakse üheavaliste terastorutruupidega ja Tiigi tn truup binokkeltruubiga. Truubid saavad uued uhtekindlustused ja ajaloolise välimusega piirdepostid.

Truupide rekonstrueerimise käigus lammutatakse olevad truubid, paigaldatakse uued torud, ehitatakse otsakud, uhtekindlustused, piirdepostid ja uued asfaltbetoonkatted.

25. juunist alustatakse Kultuurimaja silla lammutamisega ja seejärel jätkatakse ehitustöödega.

Teiste truupide tööde alustamise aeg ja järjekord täpsustub juuli alguses.

Rekonstrueerimistööde ajal tuleb arvestada liikluspiirangutega vahetult töötsoonis. Kultuurimaja silla ja Koidu tänava truubi töödel rajatakse möödapääs oleva silla/truubi kõrvalt. Sadama, Põllu ja Tiigi tänava truupide tööde ajal suletakse tänavalõik ja liiklus toimub ümberkaudsete tänavate kaudu. Sulgemistest teavitatakse enne tööde algust.

Tööde käigus tekkiv müra võib mõnevõrra häirida kohalike elanike elu. Tariston AS palub varuda lisaaega ning kannatlikku meelt.

Truupide projekteerija on OÜ Estkonsult. Tööde teostajaks on AS Tariston ja omanikujärelevalvet teostab OÜ Lindvill.

AS Tariston