« Tagasi

Tööpakkumine: Hiiumaa Vallavalitsuse jurist

Juristi ametikoha eesmärk on Hiiumaa valla (edaspidi vald) ametiasutuste teenistujate juriidiline teenindamine ja muu õigusalane töö.

Peamised tööülesanded on:

 • osaleb valla õigusaktide ja lepingute koostamisel ning läbivaatamisel, esitab vajadusel arvamusi ja ettepanekuid;
 • nõustab valla teenistujaid õigusloome valdkonnas;
 • esindab valda kohtueelses menetluses ja vajadusel kohtus;
 • koostab õigusalaseid teadmisi nõudvaid vallavalitsuse kirju ja seisukohti.

Nõudmised kandidaadile:

 • õiguse õppesuunal riiklikult tunnustatud magistrikraadi olemasolu või õiguse õppesuunal bakalaureusekraadi olemasolu ja vähemalt kaheaastane avaliku teenistuse seadus § 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses töötamise kogemus;
 • avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • tööks vajalike riigi ja valla õigusaktide tundmine, nende kasutusoskus;
 • intellektuaalne võimekus, hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • eesti keele oskus C1-tasemel, ühe võõrkeele oskus B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega
 • algatusvõime, pingetaluvus, analüüsi- ja arenemisvõime.

Pakume:

 • kaugtöö võimalust;
 • vajadusel osakoormust;
 • erialast koolitust;
 • meeldivat töökeskkonda ja meeskonda,
 • tervise- ja spordikuluhüvitist;
 • 35 kalendripäeva puhkust.

Kandideerimiseks esita motiveeritud sooviavaldus koos elulookirjelduse ning haridust tõendavate dokumentidega digiallkirjastatult meiliaadressile valitsus@hiiumaa.ee  hiljemalt 11. augustiks 2024.

Lisainfo: vallasekretär Annika Grauberg, annika.grauberg@hiiumaa.ee.