« Tagasi

Ohtlike jäätmete kogumine Hiiumaal 13. ja 20. juulil

Hiiumaa jäätmejaam korraldab ohtlike jäätmete ja elektroonikaromude kogumisringi. Kogumisring toimub koostöös Hiiu Autotrans OÜ-ga ja hõlmab kahel järjestikusel laupäeval kogu Hiiumaad. Autode peatuspaikades saavad Hiiumaa elanikud tasuta ja mugavalt ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ja vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid.

Ohtlikest jäätmetest võetakse vastu: ohtlikke aineid sisaldavad ja nendega saastunud pakendid; akud ja patareid, sh pliiakud; vanad ravimid; värvide, lakkide liimide ja lahustite jäägid; mootori- ja määrdeõlid; absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud ja kaitseriietus jms; õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nakkusohtlikud teravad ja torkivad jäätmed (nt vanad süstlad jmt); aiandusmürgid ja väetiste jäägid, pestitsiidid; kemikaalijäägid (happed, leelised, fotokemikaalid ja muud olmekemikaalid); ohtlikke aineid sisaldavad pesuained; elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt vanad kraadiklaasid, päevavalguslambid ja säästupirnid); vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, sh e-sigaretid.

Üleantavad vedelad ohtlikud jäätmed nagu värvid, õlid, lakid jne, peavad olema terves ja kindlalt suletud taaras. Samuti peavad pulbri või graanuli kujul olevad jäätmed (taimekaitsevahendid, mürgid, kemikaalid) olema kindlalt suletud taaras. Kogumisringidel võetakse jäätmeid vastu ainult eraisikutelt. Ettevõttes tekkinud ohtlikud jäätmed saab üle anda Hiiumaa jäätmejaamas. 

Lisainfo: Hiiumaa Jäätmejaam OÜ, Tambet Toomemäe; (+372) 5347 1741; tambet.toomemae@hiiumaa.ee