Kaasav eelarve

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks Hiiumaa elanike ettepanekute alusel. Elanikel on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada valla aasta eelarvest 50 000 eurot nii, et see teeks heameelt ning oleks kasulik võimalikult paljudele elanikele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot.

Kuidas see toimub?

Kõik Hiiumaa elanikud saavad kaasavas eelarves ettepanekuid esitada. Vastavalt volikogu poolt seatud eesmärgile saavad ideedeks olla investeeringuprojektid või ürituse korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses või suunatud avalikkusele (üritus) ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikku kulu valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise minimaalne hinnanguline maksumus saab olla 1000 eurot ja maksimaalne maksumus 10 000 eurot.

Hiiumaa valla kaasava eelarve tingimused ja menetlemine 

Ettepanek peab sisaldama: 
* esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi
* nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu) 
* olulisust (millise kogukonna probleemi lahendab või millise uue võimaluse loob 
* kirjeldust (mil viisil ettepanek ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul ja muu oluline teave, mida idee hindajal on oluline teada). 
* eelarvet (ettepaneku teostamise hinnanguline maksumus ning soovitavalt hinnapakkumine) 
* ettepaneku minimaalne hinnanguline maksumus on 1 000 eurot ja maksimaalne 10 000 eurot. 

 

Kaasava eelarve objektid

Kaasava eelarve paremusjärjestuse võitnud ettepanekud:

2016 – päikesepaneelidega tänavavalgustid Emmaste bussipeatustesse

2017 – Emmaste keskuse parkla

2017 – Kärdla välijõusaal

2017 – Kõrgessaare noortemaja, raamatukogu ja lasteaed „Vigri" juures asuv parkimisplatsi ja juurdepääsutee asfalteerimine

2018 – Tärkma sadama tee ja teiseks jäi päikesepaneelidega tänavavalgustid bussipeatustes (osaline rahastus)

2018 – Kärdla nukuteatri rekonstrueerimise toetus

2018 – Näkitiigi puhastamise toetus

2019 – Emmaste tenniseväljaku renoveerimine

2019 – laste mänguväljak Kärdla linnaparki

2019 – Reigi pastoraadi rekonstrueerimise toetus

2019 – bussiootepaviljon Käina kooli juurde

2019 – välijõusaali rajamine Padarimäe piirkonda

2019 – madalseiklusrada Palade külla Staadioni ja Spordiväljaku kinnistule

2020 – Nurste krossiraja korrastamine

2020 – Sõru Merekooli purjeõppe jaoks paadi ostmise toetus

2020 – Palade discgolfi rada

2020 – Palade lasteaia õueala uued atraktsioonid

2020 – Kassari mänguväljak

2020 – Kõrgessaare Valitsejamaja renoveerimine

2020 – Ühiskasutatav korvpalliplats Kärdlas

2021 - Motohariduse kättesaadavamaks muutmine 

2021 - Välijõusaal Padarimäe piirkonda 

2021 - Puski kiriku katuse osa (kellatorni taastamise) projekti omaosalus 

2021 - Pritsumaja värvimine 

2021 - Palade piirkona avalik mänguväljak Lõpe külas

2022 - Hankida ajavõtusüsteem Hiiumaale 

2022 - Skatepargi elemendid Käina noortele ja teistele tänavaspordi huvilistele 

2022 - Viscosa Kultuuritehase teatriala välisavade sulgemine 

2022 - Koertepark Kärdla linnaparki

2022 - Palade Põhikooli õuele välilauatennise ja õues õppeala rajamine

 

Kaasava eelarve uudised

« Tagasi

Kaasava eelarve hääletustulemused selgunud

Selgunud on 2022. aasta kaasava eelarve hääletustulemused.  

Hääletajaid oli kokku rekordiliselt 1239 inimest, kes andsid 2242 häält.  

Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt ja iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot. Esimesena saab igas osavallas võimaluse oma mõte ellu viia osavallas enim hääli saanud idee. Kui võiduprojekti maksumus jääb alla 10 000 euro, pakutakse rahastust ka järgmisele ideele eeldusega, et osavalla summa ei lähe üle 10 000 euro.  

Hiiumaa valla kaasav eelarve on ellu kutsutud avalikult kasutatava investeeringu tegemiseks või ürituse korraldamiseks Hiiumaa elanike ettepanekute alusel. Elanikel on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada valla eelarvest 50 000 eurot nii, et see teeks heameelt ning oleks kasulik võimalikult paljudele elanikele.

 

Emmaste osavallas anti kokku 421 häält, paremusjärjestus:  

1. Motohariduse kättesaadavamaks muutmine, maksumus 10 000 eurot, 296 häält 

2. Kettagolfi väljak mõisaparki, 6000 eurot, 71 häält 

3. Kolme bussiootepaviljoni (Pärdi, Jausa ja Harju) väljavahetamine, 9900 eurot, 54 häält 

 

Käina osavald – 542 häält:  

1. Välijõusaal Padarimäe piirkonda, 9936 eurot, 192 häält 

2. Kassari rahvamaja ilu- ja eluaed: võimalusterohke õueruum kõigile, 9960 eurot, 153 häält 

3. Kassari kabeli tornikiivri projekteerimine, 2640 eurot, 115 häält 

4. Varikatusega pingid Padarimäele, 5000 eurot,  82 häält 

 

Kõrgessaare osavald – 815 häält:  

1. Puski kiriku katuse osa (kellatorni taastamise) projekti omaosaluseks, 10 000 eurot, 296 häält 

2. Kõrgessaare mänguväljak, 9465 eurot, 226 häält 

3. Steineri aed Kõpu külas, 8500 eurot, 117 häält 

4. Reigi Pastoraadi näitus „Genius Loci III", 9536 eurot, 94 häält 

5. Teisaldatav ujumissild Kirikulahe äärde, 9703 eurot, 82 häält 

 

Kärdla – 203 häält:  

1. Pritsumaja värvimine 9056 eurot, 108 häält 

2. Tiigi tänava lõpus, Karja tänava alguses asuva Kärdla RMK matkaraja parkla mustkatte alla viimine, 10 000 eurot, 95 häält 

 

Pühalepa osavald – 261 häält:  

1. Palade piirkonna avalik mänguväljak Lõpe külas 6924 eurot, 153 häält 

2. Suuremõisa küla avaliku piknikulaua, pinkide ja prügikastide kaasajastamine ja laiendamine, 10 000 eurot, 98 häält 

3. Hiiumaa teemaline CD-plaat, 2500 eurot, 10 häält

 

Foto: MTÜ Hiiumaa Motoharidus