Eriolukord seoses koroonaviirusega

The selected web content no longer exists.
« Tagasi

Loe kokkuvõtet eriolukorrast

Terviseameti info põhjal on Hiiumaal kohapeal olnud üheksa COVID-19 viiruse positiivset juhtumit. Möödunud nädala alguses lisandunud isiku kontaktsed on välja selgitatud ja karantiinis. Ametlikus üle-eestilises statistikas on Hiiumaa number 13, mis tuleneb positiivsete isikute seotusest Hiiumaaga rahvastikuregistri kande alusel.  

COVID-19 testimine 

Hiiumaal on 10. mai seisuga võetud 666 COVID-19 testi, neist 16 kiirabis, 32 Hiiumaa haiglas (sh EMO), 473 drive-in-meetodil ja 145 muude testimistena, sh Tohvri hooldekodu ning Samaaria Hiiumaa hooldekodu kliendid ja personal, haigla personal.  

Drive-in-meetodil teste võtab Hiiumaa haigla alates 26. märtsist, perearsti suunamisel. Drive-in'i esimestel nädalatel võeti päevas 10–15 proovi – testimisele kuuluvate isikute ring oli terviseameti juhiste põhjal väga piiratud. Möödunud nädalal on testitud keskmiselt 33 isikut päevas. Nädalavahetusel teste drive-in-meetodil ei võeta. Haigla info põhjal suurenes möödunud nädalal võetud testide arv seoses EMORi uuringuga: www.kantaremor.ee/info-tartu-ulikooli-covid-19-aktiivse-seire-kohta 

COVID-19 testimist rahastab haigekassa. Teste analüüsib SYNLAB. Hiiumaal saab anda testi ka mandril asuva perearsti saatekirja alusel. 

Hiiumaa haigla, kiirabi, perearstid 

Haigla alustas 22. aprillil taas plaanilise raviga. Registreeruda saab juba ka erinevatele uuringutele: EKG/RR Holter, sonograafia, labor, röntgen, kompuuter, endoskoopia. Tööd on alustanud ka külalisarstid. Kevadele omaselt on suurenenud EMOsse traumadega pöördumiste arv.  

Patsientide hajutamiseks on polikliinikus visiidi ajaks ühele patsiendile arvestatud 30 minutit. Vastuvõtule pääsevad ainult need patsiendid, kes on eriarsti vastuvõtule registreeritud.  

EMOs säilitatakse COVID-19 patsientide esmase käsitluse ja COVID-19 voodikohtade võimekus vähemalt eriolukorra lõpuni. 

21. aprillil testiti juhuvalemi alusel Hiiumaa haigla 39 töötajat, kõik antud proovid olid negatiivsed. 

Kiirabi toimib tavapäraselt. Ajast, mil tavapärane arstiabi kättesaadavus on olnud piiratud, suurenes väljakutsete arv märgatavalt.  

Perearstid lähevad üle järk-järgult üle tavapärasele töökorraldusele, täites vastavaid terviseameti nõudeid. Kogu eriolukorra vältel on kõik perearstid jätkanud telefoni teel konsulteerimist. Samuti on toiminud pereõdede vastuvõtt, sh sidumised. 

Arstide kinnitusel on ülemiste hingamisteede haiguseid sel kevadel erakordselt vähe. 

Politsei- ja piirivalveamet 

Olukord on rahulik, eriolukorra nõuete rikkumisi ei ole olnud. Alates 4. maist ei ole Heltermaa sadamas patrulle. Samuti jälgitakse karantiinist kinnipidamist ja 2+2 reegli täitmist. Erilubasid taotlesid enamasti need, kelle töökoht mandril ja elukoht Hiiumaal. Ebaseaduslikke kogunemisi koolivaheajal ei olnud ja eriolukorra reeglitest peeti kinni.  

Päästeamet 

Päästjad on naasnud tavapärase töö juurde. Koostöö politsei ja keskkonnainspektsiooniga eriolukorra nõuete täitmisel on olnud sujuv. Püsivalt on tegeletud Hiiumaa hooldekodude olukorra monitooringuga. 

17. märtsil määras eriolukorra juht Jüri Ratas regionaalse juhina eriolukorra korralduste täitmist kohalikes omavalitsustes koordineerima päästeameti Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla. Hiiumaa valla kriisikomisjoni esimees on iganädalaselt kaasatud Lääne-Eesti regionaalne kriisikomisjoni koosolekutesse. 

Kaitseliit 

Sadamates patrullimine on lõppenud. Suurõppus Kevadtorm toimub vähendatud mahus ja Hiiumaa kaitseliitlased ei osale. 

Hooldekodud 

Tohvri hooldekodus on 54 hoolealust ja Samaaria Hiiumaa hooldekodus 15. Ühtegi hoolealust eriolukorra ajal ära viidud ei ole. 

Olukord hooldekodudes on stabiiline, jätkuvalt kehtib külastuskeeld. Kõik kliendid on eakohase tervise juures, ülemiste hingamisteede haigusi ei ole.  

Lähedastega suhtlemise võimalus on telefonitsi kogu aeg olemas olnud ja aktiivselt kasutusel. Eriolukorra ajal on lisandunud virtuaalse suhtlemise võimalus. Seoses emadepäevaga anti sellest lähedastele ka täiendavalt märku. 

Terviseameti initsiatiivil on koostöös Tartu ülikooli kliinikumiga koolitatud maakondlikud infektsioonivolinikud, kelle eesmärk on õpetada isikukaitsevahendeid õigesti kasutama. Vastav koolitus korraldati just hooldekodude personali silmas pidades. Hiiumaa infektsioonivolinikuks on Tohvri hooldekodu hooldusjuht-meditsiiniõde Kairi Koppel, kes on valmis sellealaselt nõustama. Esimene koolitus toimus Samaaria hooldekodus möödunud nädalal. Isikukaitsevahendeid on mõlemas hooldekodus piisavalt. 

Koolid ja laste huviharidus 

Hiiumaa üldhariduskoolid on distantsõppe korraldusega üldjoontes hästi toime tulnud. Õppes mitteosalevaid õpilasi, kellega kool pole kontakti saanud, on koolide andmetel distantsõppe esimesel nädalal seitse ja järgnevatel nädalatel kolm õpilast. Nende õpilaste ja peredega tegelevad nii kool, lastekaitse kui ka Rajaleidja spetsialistid.  

Alates 18. maist: 

 • üks kool jätkab distantsõppega õppeaasta lõpuni;  

 • teistes koolides toimub osaline kontaktõpe õpilastega, kes vajavad individuaalset juhendamist;  

 • osaline kontaktõpe 9. kl õpilastega, kuid mitte suuremas rühmas kui 10 õpilast ja järgides kõiki ohutusnõudeid; 

 • kõikidel õpilastel on võimalus saada ainealast konsultatsiooni interneti vahendusel; 

 • viimastel õppenädalatel viiakse läbi tegevusi, mis on seotud eelkõige üldpädevuste arendamisega. Õpilased täidavad lõimingu ülesandeid,  osalevad projektõppes ja teistes tegevustes, mis pakuvad vaheldust distantsõppele: nt väljakutsete sarjad, millest õpilane saab endale meelepärase valida (nt liikumine, muusika, kokkamine, lugemine, meisterdamine vms); 

 • toimuvad arenguvestlused kokkuleppel õpetaja ja lapsevanematega. 

Koolilõuna asendusena pakub vald alates 6. aprillist toidupakke. Toidupakk on mõeldud ühele lapsele ühe nädala kohta. Pakkide sisu erineb nädalast-nädalasse, näidis: sai või leib, või, juust, vorst, munad, juurvili või puuvili, kohupiimakreem ja lihatoode. Viimane toidupaki jagamise päev on 1. juuni.

Distantsõppega jätkab Kärdla muusikakool ning osaliselt Käina huvi- ja kultuurikeskuse muusika- ja kunstiosakond. Käina huvikooli tantsuosakond on pausil.  

Lasteaiad 

Kõik lasteaiad on olnud avatud. Aprilli esimese pooles oli kohal alla 10% lastest ehk kogu Hiiumaa peale paarikümmend last. Mai algusest on lapsi rühmades 35-40% nimekirjas olijaist ehk keskmiselt 116 last päevas. Piirkonniti on numbrid üpris erinevad: näiteks 8. mail oli Palade lasteaias 50% ja Kõrgessaares 16% nimekirjas olijaist.  

Raamatukogud  

on alustanud 4. maist tavapärase tööga. Võimalik on jätkuvalt ka kontaktivabalt laenutada. Tagasi toodud raamatud palutakse panna võimalusel tagastuskasti. 

Notar  

Maira Kattel on tööd jätkanud kogu eriolukorra vältel. 

Transpordiühendused 

Heltermaa-Rohuküla parvlaevaliinil oli aprillis 2020 reise 352, sõidukeid veeti üle 4856 ja reisijaid 4709. Aastal 2019 olid need numbrid vastavalt 396, 20 920 ja 44 174.

Seoses liikumispiirangute leevenemisega tiheneb sõiduplaan järjest. 8. ja 10. mail oli mitmeid lisareise: reedel Rohukülast kell 19 väljunud parvlaev oli välja müüdud, samuti pühapäeval Heltermaalt 11.30, 14.30 ja 17.30 väljumine. 

Tavagraafikule üleminek on käesoleval nädalal: suvehooajale lähenedes on tihendatud väljumised neljapäevast pühapäevani.

Reisijate salong on avatud, desovahendid on nii autotekil, reisijate salongis kui ka meeskonna ruumides. Vähendamaks kontakte inimeste vahel toimub pardapoes ja kohvikus ühesuunaline liikumine, toitlustajad pakuvad ka kaasaostu ning mänguala jääb lastele veel suletuks. 

Sõru–Triigi parvlaevaliin alustas 9. mail täisgraafiku järgi. Sel päeval oli Sõru–Triigi suunal reisijaid 27 ja Triigi–Sõru 20. Sõidukeid vastavalt 13 ja 11.  

Kärdla bussijaam on taas avatud tavapärastel aegadel, tel 463 1188. GoBus Hiiumaa infonumber 517 8592 töötab iga päev kell 7–21.

Kaugliin 702 alustas osalises mahus taas 8. mail. Hommikul oli Kärdlast kolm reisijat, õhtusel parvlaeval oli kiirbussireisijaid 23. Järgmistel päevadel oli reisijaid vähem. Kuna kaugliin toimib kommertsalustel, siis tavapärane sõiduplaan taastub reisijate arvu suurenemisel. Seni jääb igapäevaselt väljuv liin 702 sõitma väljumisega kell 7.45 Kärdlast ja 16.55 Tallinnast. 

Maakonnaliinid muutusid alates 8. maist arvestades kaugliini osalist taastumist:  

 • Liin 631B Kärdla–Kuri–Heltermaa–Käina–Kärdla, mis seni väljus igapäevaselt Kärdlast kell 7.40, asendub tavapärase liiniga 634 Kärdla–Kuri–Suuremõisa–Käina–Kärdla. Väljumised Kärdlast tööpäeviti 7.40.  

 • Liinil 642 Kärdla–Heltermaa–Kärdla on taas käigus väljumised Kärdlast reedeti 21.15 ja Heltermaalt 21.50 ning pühapäeviti Kärdlast 18.15  ja Heltermaalt 18.50. Seoses sellega jääb reedeti ja pühapäeviti ära liini 642A Kärdla–Kuri–Suuremõisa–Kärdla kell 20.05 väljumine Kärdlast. 

Järgmine otsus maakonnaliinide muutmiseks tehakse sõltuvalt õppetöö jätkumisest koostöös koolidega. Hiiumaa kaugliine ja maakonnaliine teenindab AS GoBus.

Võrreldes aastaid 2020 ja 2019 on reisijate arv maakonnaliinidel ajavahemikus 13. märtsist 21. aprillini vähenenud kolm korda, vastavalt 16 556 ja 5240 reisijat.

Lennuliiklus taastus laupäevast, 9. maist tavapärases mahus ja sõiduplaaniga. Laupäeval tuli Tallinnast 11 ja Kärdlast läks üks reisija. Pühapäeval oli Tallinnast tulijaid kaks ja Kärdlast minejaid kaheksa. Käigus on ka lennujaama buss.

Tööhõive 

Mai alguseks oli Hiiumaal töötukassa andmetel registreeritud 206 töötut. Võrreldes aprilli algusega on see number suurenenud 43 võrra. Seega on töötuse määr maikuu alguseks 4,6%, mis on Eesti madalaim. Võrreldes uute töötute arvu 2019. aastaga, on aprillikuine kasv kolmekordne: 18-lt 55ni. Eelmise aasta aprillikuus koondati kaks, selle aasta aprillis 17 töötajat. 

Eriolukorra info 

8. mail lõpetas töö valla infotelefon 463 6099, mis töötas 7 päeva nädalas alates liikumisvabaduse piirangu väljakuulutamisest. Hiiumaa vallavalitsuse infokanaliteks on jätkuvalt veebileht vald.hiiumaa.ee, kus lisaks eriolukorraga seotud Hiiumaa uudistele on alamjaotus „Eriolukord 2020". Samuti saab Hiiumaa uudised lugeda Hiiumaa valla Facebooki lehelt ja Hiiumaa äpist.

Kriisikomisjoni töö 28. aprillist 10. maini 

Hiiumaal püsivalt või ajutiselt elavatele või viibivatele isikutele anti 28. aprillist mandrile ja mandrilt tagasi liikumiseks kuni 20 eriluba päevas. Erilubasid menetles 29. aprillist 3. maini vallavanema kui kriisikomisjoni esimehe juhtimisel kolmeliikmeline erilubade komisjon. Koostöös politsei- ja piirivalveametiga leidsid kõik taotlused lahenduse. 

Liikumisvabaduse piirangute leevenemisest tulenevalt tegi kriisikomisjon 4. mail maanteeametile ettepanekud Hiiumaa transpordiühenduste taastamiseks:  

 • taastada Tallinn–Kärdla regulaarlennud täies mahus; 

 • taastada Tallinn–Kärdla kaugliinibussi liiklus; 

 • taastada Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinil tavapärane hooajale vastav liiklussagedus vastavalt nõudluse suurenemisele; 

 • jätkata Sõru–Triigi parvlaevaliinil eriolukorra graafikuga. 

6. mail esitas kriisikomisjoni esimees Vabariigi Valitsusele järelpärimise, kas siseriiklikel parvlaevaliinidel võib reisijate salongi avada ja palus selle olulisust toonitades vajadusel juriidilised lahendused leida. Tänaseks on salongid avatud. 

6. mail osales kriisikomisjoni esimees Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosolekul, andes ülevaate kriisist väljumise sammudest, sh transpordiühenduse taastamine. 

Lahenduse leidis õppesõidu lubamise taotlus.

Heakskiidu leidis Eesti Maaturismi poolt propageeritav kontaktivaba ja kehtivaid piiranguid arvestav siseturism – teema tõstetus Hiiumaa erinevate ühenduste ja ettevõtjate 27. aprilli ühispöördumisest: 

 • avada alates 1. maist kontrollitult Hiiumaa püsielanike pereliikmetele, töötajatele ja kinnisvaraomanikele; 

 • turvaline turism Hiiumaale alates 10.05 järgides kõiki Eestis kehtivaid regulatsioone. 

7. mail oli virtuaalsel Hiiumaa ringkäigul president Kersti Kaljulaid, et uurida, kuivõrd on praegune kriis saare elu mõjutanud. President kohtus erinevate valdkondade esindajatega: politsei ja päästeamet, vallavanem, ettevõtjad. President Kaljulaid kinnitas: "Hea meel oli näha, et Hiiumaal on tugev ja kokku hoidev kogukond ning kõik teevad aktiivselt koostööd, et nõrgemad oleksid hoitud ja saare toimetulek oleks hea." 

Kriisikomisjoni järgmine koosolek toimub eeldatavalt käesoleval nädalal.

 

Koroonastatistika Eestis www.koroonakaart.ee/ee 

Eriolukorra õigusaktid: www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=7