Looduskaitse

Eesti looduskaitse ajalugu on üle 100 aasta vana. Selleks, et Hiiumaal oleks veel kaua võimalik nautida mitmekülgset saarele iseloomulikku looduskeskkonda, tuleb seda õrna kooslust kaitsta. Sellesse saab panuse anda iga inimene.
« Tagasi

Hiiu maakonna kaitsealuste parkide ja Sanglepa allee piiride muutmine ning Kõrgessaare pargi kaitse alt välja arvamine" dokumentide avalikustamine

Keskkonnaministri 1. aprilli 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/176 on algatatud Hiiu maakonna
kaitsealuste parkide (Kärdla linnapark, Kärdla rannapark, Suuremõisa mõisa park, Vaemla
mõisa park) ja Sanglepa allee piiride muutmise ning Kõrgessaare pargi looduskaitse alt välja
arvamise menetlus, mida korraldab Keskkonnaamet. Lisaks muudetakse vastavalt Suuremõisa
mõisa pargi ja Sanglepa allee uue piiri järgi Suuremõisa jõe euroopa naaritsa püsielupaiga piire.

Määruste eelnõude, seletuskirjade ja kaartide avalik väljapanek toimub 29.11–21.12.2021. a
Keskkonnaameti Kärdla kontoris (Kõrgessaare mnt 18) ning Hiiumaa vallamajas
(Keskväljak 5a, Kärdla). Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel
https://keskkonnaamet.ee/keskkonnateadlikkus-avalikustamised/raagi-kaasa/kaitse-eeskirjadeeelnoude-avalik-valjapanek#hiiu-maakonna-kaitse