Looduskaitse

Eesti looduskaitse ajalugu on üle 100 aasta vana. Selleks, et Hiiumaal oleks veel kaua võimalik nautida mitmekülgset saarele iseloomulikku looduskeskkonda, tuleb seda õrna kooslust kaitsta. Sellesse saab panuse anda iga inimene.
« Tagasi

Hiiu maakonna kaitsealuste parkide ja Sanglepa allee piiride muutmise ning Kõrgessaare pargi looduskaitse alt välja arvamise väljatöötamise kavatsus

Keskkonnaamet teatab, et kavandamisel on Hiiu maakonna kaitsealuste parkide ja Sanglepa allee piiride muutmine ning Kõrgessaare pargi looduskaitse alt välja arvamine. Valminud on vastava määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus.

 

Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda 11. maist kuni 8. juunini 2020. a Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee. Seoses eriolukorraga teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 punkti 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata. Keskkonnaameti tegevusjuhendi järgi on kuni 30. juunini 2020. aastal avalike ürituste korraldamine keelatud.

 

Parandusettepanekud ja vastuväited kaitsealuste objektide piiride ja kaitse alt välja arvamise kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 8. juunil 2020. a.

 

Kui nimetatud tähtajaks ei ole väljatöötamise kavatsuse kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus 2020. aasta sügisel keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval teisel avalikustamise perioodil.

 

Lisainfo: Andres Miller, 503 6455, andres.miller@keskkonnaamet.ee