EL struktuurfondide logo

Tuuletorn

Hiiumaale Käinasse ehitatava elamuskeskuse Tuuletorn ekspositsiooni eesmärk on luua Hiiumaa ainulaadsust elamuslikult esitav atraktiivne, kvaliteetne ja mugav ajaveetmiskoht, mis suunab avastama ka teisi Hiiumaa turismiobjekte.  

 

 

Käinas avatav Elamuskeskus Tuuletorni ekspositsioon keskendub kolmele teemale: Hiiumaa loodus, ajalugu ja kohalik elav kultuuripärand. Külastaja alustab teekonda Hiiumaa veealusest maailmast, milles õpib Hiiumaa tekkeloo, merekultuuri ja veealuse ajaloopärandi kohta. Rannikukorrus tutvustab Hiiumaa mitmekesist loodust, vaatamisväärsusi ja külastusobjekte ning aitab külastajal paremini mõista traditsioonilist looduse ja merega ühes rütmist elamist. Hiidlaste lugude korrus pakub kohalikele samastumisrõõmu ja lustlike avastusi saare külastajatele. Ruumis keskendutakse hiidlaste kogukonnale, hiiu elutajule ja kultuuri ilmingutele nagu oma keel ja hiiu nali. Hiiumaa tunde korrus annab sõnajärje erinevatele inimestele, kes Hiiumaad ühel või teisel põhjusel ikka väisavad ning seda kohta väga eriliseks peavad, ning püüab läbi erinevate profiilide tabada Hiiumaa võlu olemust. Taevase Hiiumaa korrus on lõbus lustimisala lastele, kes saavad seal turnida, linnu kombel lennata ja erinevaid mänge proovida. Ekspositsiooni lõpetab tuulekella installatsioon terrassil koos suure suunaviitade postiga, mis julgustab külastajat Hiiumaad omal käel edasi avastama.  

Majas asuv 20meetrine ronimissein on visuaalselt kujundatud tuulekeerisena ja on sobilik eri võimekuse ja ambitsioonidega ronijatele – väike turnimisala sobib ka üsna väikestele lastele, samas kui suuremaid väljakutseid otsivad täiskasvanud ja teismelised saavad katsetada raskematel radadel ronimist. 

Hiiumaa Elamuskeskus Tuuletorn on aastaringselt külastajatele avatud peresõbralik, elamuslikku ja harivat meelelahutust pakkuv ning Hiiumaad tutvustav terviklik turismiatraktsioon, mis asub kuuel korrusel 700 ruutmeetril. Projekti maksumus kokku on 2 857 152 eurot, millest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu on 854 394 eurot. Elamuskeskuse ehitusliku põhiprojekti koostas projekteerimisettevõte OÜ Esplan, arhitektuurilised lahendused Architect 11 arhitektid. Tuuletorni ehitab AS Eston Ehitus. Ekspositsiooni loob produktsiooniettevõte Motor.

Projektide toel saavad ennekõike kasu teenindus- ja turismivalkdonna ettevõtted, näiteks toitlustus- ja majutusettevõtted, kes saavad oma teenuseid ka madalhooajal aktiivselt pakkuma hakata.

 

tuuletorn.ee

 

Vaata ka Hiiumaa valla uudiseid:

« Tagasi

EAS toetab Hiiumaa projekte 2,4 miljoniga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab Hiiumaa konkurentsivõime tugevdamise (PKT) projekte 2,4 miljoni euroga. Toetust said Kärdla keskväljaku ümberehitamine ja Käinasse rajatav Tuuletorni elamuskeskus.

Kärdla Keskväljaku ümberehitamine

Projekti maksumus kokku 1 859 176 eurot, millest toetuse suurus 1 580 299,60 eurot. Omafinantseering kaetakse laenu arvelt.

Toetuse abil on kavas Kärdla keskväljak ümber ehitada ja muuta see inimestele ning ettevõtlusele atraktiivsemaks: kujundatakse ümber liikluslahendused, väljakule lisatakse lipuväljaku funktsioon, väljaku keskele tehakse pergola, mänguväljak, veesilm koos purskkaevuga, rohealad ja talvisel ajal ka uisuväljak. Kärdla keskväljak muutub inimestele atraktiivsemaks ning luuakse eeldused selleks, et linnasüdames tekiks kaasaegne keskkond ennekõike kohalikele elanikele, aga ka Kärdla külalistele.

Tuuletorni elamuskeskus

Projekti maksumus kokku 2 857 152,45 eurot, millest toetuse suurus 854 394,40 eurot. Omafinantseering kaetakse osaliselt omavahenditest ning samuti laenu arvelt.

Toetuse abil on kavas Käinasse rajada aastaringselt külastajatele avatud peresõbralik, elamuslikku ja harivat meelelahutust pakkuv ning Hiiumaad tutvustav terviklik turismiatraktsioon – elamuskeskus Tuuletorn. Kuuel korrusel asuva interaktiivse ekspositsiooni ja tegevuskeskkonna kaudu pajatatakse lugusid Hiiumaast – inspireerivast loodusest ja kultuuripärandist. Hiiumaa saab uue ja atraktiivse turismiatraktsiooni, mille tulemusel pikeneb saarel turismihooaeg ning külastajatele pakutakse põnevaid tegevusi ka madalhooajal.

Hiiumaa võtab seega kasutusele kõik maakonnale eraldatud 2,4 miljonit eurot, sealhulgas PKT esimeses voorus kasutamata jäänud vahendid. Projektide toel saavad ennekõike kasu teenindus- ja turismivaldkonna ettevõtted, näiteks toitlustus- ja majutusettevõtted, kes saavad oma teenuseid ka madalhooajal aktiivselt pakkuma hakata.

EAS otsustas toetada 29 PKT projekti Hiiu, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saare ja Võru maakonnas 19,5 miljoni euroga. PKT toetuse abil on võimalik teha investeeringuid sihtkoha eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamiseks. Toetust kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Käinasse kavandatava elamuskeskuse Tuuletorn eskiis

Käinasse plaanitava elamuskeskuse Tuuletorn eskiis

Käinasse plaanitava elamuskeskuse Tuuletorn eskiis