Hiiu Vallavalitsus võtab teenistusse ehitusspetsialisti

Ehitusspetsialisti peamised teenistusülesanded:

 • vallavalitsuse ja osavalla valitsuse ehitus- ja remonttööde koordineerimine;
 • ehitus- ja remonttööde ning ehitiste projekteerimisega seotud hangete korraldamine ja nendes osalemine;
 • valla esindamine projekteerimise ja ehitustööde korraldamisel ja vastuvõtmisel;
 • vajadusel hallatavate asutuste nõustamine ehitus- ja remonttööde kavandamisel ja läbiviimisel;
 • ettepanekute tegemine ehitusvaldkonna eelarve koostamise protsessis ja ehitusvaldkonna eelarve täitmise jälgimine;
 • valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine (sh valitsus ja volikogu) ning täitmise kontroll, ehitusjärelevalve teostamine ehitusseadustiku alusel;
 • ehitiste ehitus- ja kasutuslubade taotluste vastuvõtmine, menetlemine ja nende väljastamine, sh EHR kaudu;
 • elanike ja ettevõtete nõustamine ehitustegevuseks vajalike toimingute tegemisel ja ehitamisele esitatavate nõuete selgitamine;
 • valdkonda puudutavatele avaldustele ja kirjadele vastamine.

 

Tööpiirkond

Ehitusspetsialisti tööpiirkond on Hiiumaa vald.

 

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrg- või keskeriharidus;

 • teadmised ja töökogemus ehituse valdkonnas;

 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning  töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;

 • kogemus asjaajamises ja töös dokumentidega;

 • hea arvuti kasutamise oskus;

 • väga hea analüüsivõime, suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;

 • algatus- ja otsustusvõime, strateegiline mõtlemine ning hea pingetaluvus;

 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning soovitavalt inglise ja vene keele oskus suhtlemistasandil;

 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks;

 • kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus, soovitavalt ka projektijuhtimise kogemus.

 

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;

 • toetavat meeskonda;

 • erialast täiendkoolitust.

 

Lisainfo

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Hiiu Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiuvald.ee hiljemalt 12. jaanuariks 2018. a.


Täiendav info: Monika Pihlak, monika@hiiuvald.ee