Hiiumaa nädala eelinfo: 27. juuli –2. august

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt www.hiiumaa.ee  

 

Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused   

T, 28. juuli 

KL 11 osaleb Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja tänupingi avamisel 

 

K, 29. juuli 

Kl 9.30 juhtkonna koosolek  
Kl 10.30 vallavalitsuse istung 
Kl 14-15 osalevad sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe ja sotsiaaltööspetsialistid Sotsiaalkindlustusameti veebiseminaril Elu dementsusega 

 

N, 30. juuli 

Kl 9 osalevad Kairi Lõppe ja sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit Pühalepa-Kärdla-Kõrgessaare sotsiaalkomisjonis 

 

Töölt eemal 
28. juulini on eemal raamatupidaja Heli Lige 
30. juulini on eemal raamatupidaja Kai Vakker 
31. juulist 16. augustini on eemal Kõrgessaare sekretär Maire Türnpuu, 3. augustist asendab Kärdla sekretär Merilin Must 
31. juulini on eemal Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg, asendab Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja; arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, asendab Aivi Telvik; avalike suhete osakonna juhataja Liina Siniveer, vallasekretäri abi Helika Villmäe, finantsist Heidi Siirus, raamatupidaja Mare Oja, noorsootöö koordinaator Kristel Pisa, Käina ehitusspetsialist Veronika Kaevandes, Kärdla ja Kõrgessaare ehitusspetsialist Triin Masing, Kärdla sekretär Merilin Must, Pühalepa sotsiaaltööspetsialist Urme Soonvald ja Pühalepa heakorratöötaja Kristjan Strutinski 
2. augustini on eemal Kõrgessaare sotsiaaltööspetsialist Pille Näksi 
3. augustini on eemal raamatupidaja Aiki Maivel 
6. augustini on eemal Pühalepa ehitusspetsialist Reet Nisumaa 
7. augustini on eemal Kärdla sotsiaaltööspetsialist Pille Alevi 
9. augustini on eemal haridusspetsialist Ivi Remmelg, Emmaste sekretär Heli Üksik, Käina sotsiaaltööspetsialist Heli Tuisk, asendab Emmaste sotsiaaltööspetsialist Liia Rull;  
14. augustini on eemal Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann, 27.7-2.8 asendab Kõrgessaare maaspetsialist Kai Vahtra ja 3.8-14.8 Kõrgessaare ehitusspetsialist Triin Masing; sisekontrolör Inge Elissaar ja Pühalepa haldusjuht Argo Valgma 
 
 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused  

Kärdla põhikool on suvepuhkusel. Alates 17. augustist on koolimaja avatud tööpäeviti kl 9–13. 
 

Töölt eemal 
30. juulini on eemal Käina raamatukogu direktor Maili Uibo 
31. juulini on eemal Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze ja Kärdla Linnaraamatukogu direktor Annely Veevo 
3. augustini on eemal Emmaste Vaba Aja Keskuse juhataja Anne-Mall Reinu 
9. augustini on eemal Kärdla Kultuurikeskuse juhataja Pilleriin Kannel 
13. augustini on eemal Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse juhataja Artur Valk