Spordikooli juht valitakse konkursil

Sihtasutuse Hiiumaa Spordikool nõukogu otsustas tänasel koosolekul tagasi kutsuda sihtasutuse juhatuse liikme Kristi Linkovi ja samas ka vabastada ta spordikooli direktori ametikohalt töötajast tulenevatel põhjustel.

„Kahjuks selgusid sihtasutust valla allasutuseks ümber korraldades ja dokumentatsiooni läbi töötades asjaolud, millega on asutusele kahju põhjustatud. Selgunud info valguses ei olnud võimalik töösuhet jätkata," ütles SA Hiiumaa Spordikool nõukogu esimees Hergo Tasuja.

Spordikooli direktori ametikohale kuulutatakse välja konkurss esimesel võimalusel juunis. Spordikooli treenerite ja töötajate kontaktiks kuni koolile uue juhi leidmiseni on nõukogu esimees Hergo Tasuja.

Nõukogu tegi Hiiumaa vallavalitsuse spordi- ja terviseedenduse spetsialistile Martina Martinsonile ettepaneku asuda juhatuse liikmeks, eesmärgiga sihtasutus likvideerida.

Hiiumaa spordikooli ümber korraldamine: vallavolikogu otsustas mullu detsembris ümber korraldada Hiiumaa spordikooli tegevuse. Sellega seoses lõpetatakse sihtasutuse Hiiumaa Spordikool tegevus 31. augustil 2020 ning asutatakse uus munitsipaalhuvikool Hiiumaa Spordikool, mis hakkab tegutsema 1. septembril 2020. Muutub kooli juriidiline vorm, kuid spordikooli õppetöö ehk sisuline tegevus jätkub tänasel moel. Kooli majandamisega seotud õigused ja kohustused, ka kooliga seotud lepingud, sh töölepingud lähevad üle munitsipaalhuvikoolile Hiiumaa Spordikool.