Meeldetuletus: Käina tee arutelu täna kell 17

Maanteeamet koostab riigitee nr 81 Kärdla–Käina km 16,80–21,65 Ristivälja–Käina lõigu ja 12135 Käina-Hüti (Mäe tänava) km 0,00–0,48 rekonstrueerimise põhiprojekti.

Projekti eesmärk on olemasoleva maantee rekonstrueerimine, mis sisaldab tee katendi ning muldkeha remonti sh bussipeatused, olemasolevad ristmikud ja mahasõidud, teeületuskohad, vete äravoolusüsteemid, teevalgustuse ümberehitus, liikluskorraldusvahendite asendamine jmt, et tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi kandevõimet.

Avalik arutelu toimub täna, 3. juulil kell 17 vallamajas Käinas, Hiiu mnt 28. Projekti joonised

Täpsem info: Maanteeameti teehoiuteenistuse Lääne teehoiu osakonna ehituse projektijuht Urmas Robam, tel 506 9364, urmas.robam@mnt.ee