Hiiumaa nädala eelinfo: 6.–12. juuli

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt www.hiiumaa.ee 

Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused   

E, 6. juuli 
Kl 9 Emmaste osavalla infokoosolek 
Tööd alustab avalike suhete spetsialist Kärolyn Kivistik 

N, 9. juuli 
Neljapäeval töötab finantsist Heidi Siirus Emmaste osavallamajas 

Töölt eemal 

7. juulini on eemal keskkonnaspetsialist Kadri Aljas 
10. juulini on eemal transpordispetsialist Piret Sedrik, Kärdla maaspetsialist Kai Vahtra, Pühalepa sotsiaaltööspetsialist Urme Soonvald  ja Käina haldusjuht Tõnu Koppel 
16. juulini on eemal arhitekt Kaire Nõmm 
17. juulini on eemal Kärdla haldusjuht Toomas Vannas, riigihangete spetsialist Kersti Simmer,  arenguspetsialist Aivi Telvik, lastekaitsespetsialist Mari-Liis Leivalt, Käina maaspetsialist Merilin Kaevandes ja Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid, asendab Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann 
23. juulini on eemal sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe 
24. juulini on eemal vallavanem Toomas Rõhu, asendab vallavalitsuse liige Lauri Preimann; Pühalepa osavalla vanem Liili Eller, asendab sekretär Katrin Paat, ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla. 
31. juulini on eemal arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, asendab Inge Elissaar 
9. augustini on eemal haridusspetsialist Ivi Remmel 
 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused

T, 7. juuli 
Kl 10 Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg osaleb rahandusministeeriumi infotunnis maakondlike arendusorganisatsioonidega 

K, 8. juuli 
Kl 8.30 osaleb Liis Remmelg EAS Turismiarenduskeskuse ja sihtkoha juhtide infotunnis 

Kärdla põhikool on suvepuhkusel. Alates 17. augustist on koolimaja avatud tööpäeviti kl 9–13. 

Töölt eemal 
6.-9. juuli on eemal MTÜ konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus 
10. juulini on eemal Kõrgessaare raamatukogu direktor Leelo Sarapuu, asendab Stella Suitso 
Nädala on eemal Kärdla Põhikooli direktor Margit Kagadze 
19. juulini on eemal arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Mari-Liis Hirv 
26. juulini on eemal arenduskeskuse noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder ja raamatupidaja Silva Jõemaa 
30. juulini on eemal Käina raamatukogu direktor Maili Uibo 
3. augustini on eemal Emmaste VAKi juhataja Anne-Mall Reinu