Kärdla noortekeskus otsib juhti – tähtaeg pikenes 19. juulini

Noortekeskuse tegevuse eesmärk on läbi koostöövõrgustiku toetada laste ja noorte mitmekülgset arengut, toimetulekut, ennetada riskikäitumist ning luua koos noortega võimalusi noortele vaba tahte alusel tegutsemiseks ning vaba aja sisustamiseks. 

Sinu põhilisteks ülesanneteks on: 

 •  läbi avatud noorsootöömeetodite erinevate huvidega noorte ühistegevuste ja omaalgatuste toetamine, vaba aja sisustamine ning noores vastutuse ja õigete väärtushinnangute kasvamine, 
 • noorte koolitamine, nõustamine ja teavitamine noorsootöö küsimustes, 
 • koostöö teiste organisatsioonidega Hiiumaa vallas, Eestis ja ka välismaal, 
 • koostöös Hiiumaa noortekeskustega noorte töö-, puhke- ning projektlaagrite korraldamine, 
 • noortekeskuse majandustegevuse juhtimine, noortekeskuse üldseisundi ja arengu eest vastutamine. 

Sinult oodatakse: 

 • kõrgharidust või selle omandamist 
 • varasemat töökogemust noortega ja noorsootöö valdkonna tundmist 
 • eelarve koostamise oskust 
 • suhtlemis- ja ajaplaneerimise oskust 
 • võõrkeelteoskust (inglise keel vähemalt suhtlustasandil) 

Sulle pakutakse: 

 • sõbralikku ja toetavat meeskonda 
 • 35 päeva puhkust 

Kasuks tuleb: 

 • noorsootöötaja kutse omamine 
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus 
 • projekti kirjutamise ja -juhtimise kogemus 

Kandideerimiseks saada oma CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 19. juuliks, tööle asumine hiljemalt 24. augustil. 

Lisainfo: Lauri Preimann tel 510 4293, lauri.preimann@hiiumaa.ee