Käina kooli juhib Ermo Mäeots

Käina kooli uueks direktoriks valiti nelja kandidaadi seast Ermo Mäeots, kes ligi 20 aastat korraldas ja koordineeris kultuuri-, haridus- ning spordielu Hiiu maavalitsuses. Pärast 2018. aasta 1. jaanuarit, mil maavalitsused töö lõpetasid, on Mäeots töötanud Viimsi vallas. Enne Hiiumaale naasmist juhtis ta Viimsi valla haridusosakonda. 

"Hiiumaa haridusvaldkonnas olen tegev olnud aastaid, seetõttu tean meie koole ja tunnen enamikku õpetajaist," ütles Mäeots. Ta lisas, et Käina kool on tubli ja tugev põhikool: "Minus on motivatsiooni, et koos sealse meeskonnaga seda tublidust ja tugevust kasvatada." 

Mäeots tõdes, et viimased Hiiumaalt ära oldud aastad on lisanud uut kogemust ja avardanud pilti. Ta loodab, et Käina kooli arengute kavandamisel ja eesmärkide seadmisel tuleb see vaid kasuks. 

Direktori peamiseks ülesandeks on juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ja koolipidajaga, toetada iga õpilase arengut kaasaegses koolikeskkonnas ning tagada eelarvevahendite õiguspärane ja otstarbekas kasutamine. 

Foto: Harda Roosna
Ermo Mäeots pälvis 2017. aastal maakonna teenetemärgi.