Uus kopteriplats valmib 21. septembriks

Hiiumaa haigla juurde rajatakse uus kopteriplats, kuna olemasoleva lennukoridori jääb rajatav spordikeskus. 

Uue kopteriplatsi ehitust alustatakse raadamistöödest. See tähendab, et kopteriplatsist kirde ja lõuna suunal eemaldatakse riigimaalt lennukoridori jäävad puud. 

Töid teostab AS Tariston, kogumaksumus koos käibemaksuga on 208 400 eurot.