Kärdla põhikooli rekonstrueerimistaotlus sai positiivse rahastusotsuse

Kärdla põhikooli rekonstrueerimistaotlus sai Sihtasutuselt Innove positiivse rahastusotsuse. 

Projekti elluviimisega luuakse Kärdla põhikooli õppehoone terviklik lahendus ja kaasaegsed õppetingimused 2535 ruutmeetril. Tööde käigus lammutatakse 1976. aastal ehitatud hoone, mis asub Kärdla muusikakooli ja Hiiumaa gümnaasiumi vahel, kuid alles jääb u 800ruutmeetrine võimlaosa. Asemele ehitatakse uus ja väiksem, laste arvu prognoosile vastav, 2500ruutmeetrine kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus koolihoone. 
Koolimaja on jaotatud õppeainete järgi kobarateks – reaal-ja loodusainete kobar, keelte-ja sotsiaalainete kobar, kunsti ja käsitöö kobar, lihtsustatud ja toimetuleku õppekavaga õpilaste kobar ning algklasside kobar. 

Uus koolimaja on planeeritud 340 õpilasele (sh 16 erivajadusega õpilasele) ja 60 töötajale.  

Valmiv koolihoone sisustatakse ja varustatakse vajalike seadmetega, samuti korrastatakse kooli õueala.  

Uus koolihoone saab olema valgusküllane ja avar. Siseviimistluses kasutatakse naturaalset puitu. Kergelt merelist hõngu lisavad hoonele sinakas-rohelised mööblidetailid ja põrandad. 

Kärdla põhikoolist, Hiiumaa gümnaasiumist ja Kärdla muusikakoolist koosnev õppelinnak muutub peale ehitustöid siduvamaks ja funktsionaalsemaks.  

Kärdla põhikooli arhitektuurse ja maastikuarhitektuurse lahenduseni jõuti läbi arhitektuurikonkursi, mis toimus 2019 aastal. Võitjaks osutus arhitektibüroo Arhitekt Must võistlustööga „Asum".  Maastikuarhitektuurse lahenduse töötas välja Kino Maastikuarhitektid ning sisearhitektuurse T43 Sisearhitektid. 

Ideekonkursi korraldas Hiiumaa Vallavalitsus ja Arhitektide Liit. Uue koolihoone võistlusülesande aluseks oli Euroopa Regionaalarengu Fondi meede „Koolivõrgu korrastamine" alategevus „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020".  

Žüriisse kuulusid Hiiumaa vallavanem Reili Rand, Hiiumaa vallaarhitekt Kaire Nõmm ning Eesti Arhitektide Liidust Peeter Loo, Illimar Truverk ja Eve Komp. Võistlusülesanne kooskõlastati ka Kärdla põhikooli juhtkonnaga, kes omalt poolt avaldasid oma vajadused ja soovitused parima lahenduse leidmiseks. 

Uue õppehoone ehituseelarve koos projekteerimise ja lammutamisega on 4,5 miljonit eurot. Sellest 3,4 miljonit on toetus koolivõrgu korrastamise meetmest.
Kärdla põhikooli põhiprojekt valmib septembris, seejärel toimub ekspertiis ning aasta lõpus kuulutatakse välja ehitushange.