Teetööd Hiiumaal!

Hiiumaa riigimaanteede lõikudel käivad pindamistööd ja kiirus neil on piiratud. Pindamist tehakse Emmaste-Tohvri vahelisel teel, Kõrgessaarest Rootsi küla poole suunduval lõigul ja Emmaste-Luidja maanteel Haldil. Sinu auto klaaside, kaasliiklejate ja samuti teetööde õnnestumise huvides liikle etteantud piirkiirusel. 

Heltermaa–Kärdla–Luidja maanteel Heltermaa–Kärdla teelõigul alustatakse tähispostide paigaldusega. Tööd on liikuva iseloomuga, töötsoonis kehtestatakse kiiruspiirang. Tööd kestavad 9. augustini.  
Jälgi teetööde infot: www.tarktee.ee   

Ohutut liiklemist!