Kopteriplatsi ehitustööd käivad

Hiiumaa haigla juurde rajatakse uus kopteriplats, kuna olemasoleva lennukoridori jääb rajatav spordikeskus.  

Uue kopteriplatsi ehitust alustati raadamistöödest. See tähendab, et kopteriplatsist kirde ja lõuna suunal eemaldati riigimaalt lennukoridori jäävad puud. Hetkel on käimas uue kopteriplatsi aluse ehitus ning kohe on algamas ka elektritööd. 

Töid teostab AS Tariston, ehituse kogumaksumus koos käibemaksuga on 218 800 eurot. Uus kopteriplats valmib 21. septembriks.