Kärdla sadamaalal kehtib kiirusepiirang 20 km/h.

Eilsest kehtib Kärdla sadama alal liikluspiirang 20km/h. 
Ettepanek piirangu kehtestamiseks tuli sadamas tegutsevatelt ettevõtjalt ja seda toetas ka liikluskomisjon.