Teenetemärgid pälvisid Eda Tärk, Mart Mõniste ja Inge Talts

Täna andsid volikogu esimees ja vallavanem pidulikult välitingimustes üle Hiiu maakonna tänavused teenetemärgid ning valla tänukirjad. 

Hiiu maakonna teenetemärgi nr 31 pälvis Eda Tärk 

Eda Tärk on vabatahtlikuna tehtud tulemusliku tööga oluliselt aidanud kaasa Hiiumaa spordi arengule. 1992. aastast on ta Hiiumaa Orienteerujate Klubi president ja tema eestvedamisel on loodud maakonnas hästi toimiv orienteerumisspordi süsteem. Klubil on järjekindel võistlussüsteem, igal aastal toimuvad orienteerumisneljapäevakud ja läbi aastakümnete on saavutatud väga häid sportlikke tulemusi. Peakorraldaja- peakohtunikuna korraldab Eda orienteerumise karikavõistlusi alates 1986. aastast.  

Eda Tärk on oma tööga taganud Hiiumaa karikavõistluste traditsiooni püsimise ja arengu. Samuti panustab Eda oma vaba aega ja teadmisi orienteerumisneljapäevakute korraldusse. Ta on jäädvustanud ka Hiiumaa spordiajalugu, koostades brožüüri „50 aastat orienteerumissporti Hiiumaal".  

Mitmetel Hiiumaal toimunud suurvõistlustel tegutses ta edukalt ala vanemkohtunikuna, samuti kohtunikuna on ta aidanud läbi viia ka võrkpallivõistlusi. Ta on olnud mitmete spordisündmuste eestvedaja ja algataja. Edat on tunnustatud mitmete tunnustustega, viimati nimetas Eestimaa Spordiliit „Jõud" ta 2020. aasta novembris Hiiumaa parimaks piirkondlikuks spordiedendajaks. Eda Tärk on kohusetundlik ja abivalmis. Ta on alati valmis teisi inimesi aitama. Kogu tema tegevust iseloomustab asjaolu, et ta tahab kõike hästi teha.  

Eda Tärki vabatahtlik töö Hiiumaa spordi arengusse väärib tunnustust.  
 

Hiiu maakonna teenetemärgi nr 32 pälvis Mart Mõniste 

Mart Mõniste on olnud aastakümneid Hiiumaa fotograaf, Hiiumaa ajaloo ja kultuuriloo uurija ja jäädvustaja. Kõige paremini iseloomustavad teda aga tegemised. Nii kujundajana kui küljendajana on Mart olnud kaastegev läbi aastate mitmete Hiiumaale oluliste teoste juures, nagu „Hiiumaa. Loodus aeg inimene" ning „Hiiumaa kirjanduse lugu" I ja II. Samuti Hiiumaa teosed loodusest, ajaloost aga ka ilukirjanduse valdkonnast.  

Kujundajana ja küljendajana teeb ta suurepärast koostööd autorite ja toimetajatega. Nii on ta algajate autorite nõustaja, fotode otsija internetist, arhiividest. Fotode töötlemine, sobitamine, pidev valmisolek autorite-toimetajate parandusteks, korduv ümberseadmine jne. Haapsalu trükikoja hinnang: kvaliteedimärk Mart Mõniste kujundatud trükistele, kirjastusel pole vaja sekkuda.  

Mart on ka Militaarajaloo Seltsi asutaja- ja tegevliige, Vabadussõjast osavõtjate esialgse nimekirja koostaja. Virtuaalse „Eesti sõjaajaloo teejuht" üks tegijatest. Hiiumaa militaarmuuseumile pühendunud hing 2007–2019, kohapeal muuseumi tööperioodil 24/7 giidina, korraldajana, kogujana. Samuti on ta Muinsuskaitse Seltsi tegevliige, väljaannete koostaja, toimetaja, kujundaja. Hiiumaa Kogujate Seltsi liige.  

Märkame ja tunnustame tagasihoidlikku visa meistertegijat, väga olulist Hiiumaa maine kujundajat! 

Hiiu maakonna teenetemärgi nr 33 pälvis Inge Talts 

Inge on arst, kes on töötanud Hiiumaa haiglas 31 aastat. Ta on erakordselt kohuse- ja vastutustundlik oma igapäevases arstitöös. On südamlik ja kaastundlik aitaja. Inge Taltsist peetakse lugu kui hoolivast ja kaastundlikust arstist. Teeb oma tööd ülima põhjalikkusega ja hoolib oma patsientidest.  

Tal on 20aastane kogemus volikogus, kuhu ta ei lähe kohale kohal olemise pärast, vaid ta on võtnud aega selgeks teha eelnõud, et siis volikogus oma ettepanekutele, eelnõudele ja küsimustele vastused saada.  

MTÜ Hiiu Tuul juhataja alates septembrist 2015. Ta on tulihingeline Hiiumaa ja keskkonna kaitsja, kes näeb ka suuremat globaalset pilti. Võitleb meie unikaalse väikesaare ja saart ümbritseva mere puhtana hoidmise eest. Inge küsiks: kas majandusliku kasu saamine või peaksime säilitama Hiiumaa terviklikkuse ja looduskoosluse? Hiiumaa kaitsmine, olgu see siis mets, tuulepargid maal ja meres, on tema südameasi.  

Kõike seda jõuab ta teha oma pere kõrvalt. Inge on omakasupüüdmatu, ühiskondlikult aktiivne, ratsionaalne, kohusetruu, pisiasjades ja detailides täpne. Seda nimekirja võib jätkata. Inge teeb kõike hingega! 

Anti üle seitse Hiiumaa valla tänukirja tublidele Hiiumaa inimestele: 

  • Emmaste Perearstikeskus – kogukonna jaoks oluline ettevõte;  

  • Lõpe külapood ning Jana ja Ants Laur – kogukonnale väga olulise teenuse osutaja. Väike, aga tubli ja kogukonna huvisid arvestav ning kohanev; 

  • Riina Tamm ja Hiiumaa haigla – pandeemiaaegse raske töö koordineerimise ja haigla kopteriplatsi ehitusel väga hea koostöö eest;  

  • Pitsu pood ning Lille Mäeumbaed ja Vendo Liit 

  • Rookopli Lilleäri – vapper väike vastupidaja, kes aastaid Kärdla keskväljakul lilli müünud; 

  • Helgi Taelma – 25 aastat Käina huvi- ja kultuurikeskuses tööl, sadade hiidlaste tantsusammude seadja; 

  • Irina Luik – südamega tehtud töö ja pühendumise eest Palade põhikoolis. 

Palju õnne kõigile!